S&W = BIJ DE TIJD!

HET S&W JOURNAAL, editie 1

beta, versie 0.5

‘LEADER’ S&W = BIJ DE TIJD
Bekijk ook: https://vimeo.com/649683887In aantocht: Programma-Journaal 9 December (digitaal)

9.00 – 9.30 TWEE JAAR DOORONTWIKKELEN (LEADER)
A HET TIJDPLAATJE Wat staat er de komende TIJD op stapel? (Nb nog maken)
B RICHTING WIJZERS Mustapha, wethouder Martijn, Steven
Met: we nemen er – bewust – de tijd voor (‘samen ontwikkelen’)
We veren mee met de tijd (‘de wereld verandert, en S&W verandert mee’)
C DE GLAZEN BOL (‘doe een toekomstvoorspelling’), over o.a.

Deconcentratie stadsdelen.
Van technisch beheer openbare ruimte naar samen met bewoners de leefbaarheid in de directe woonomgeving opknappen en in orde brengen;
Integraal gebiedsgericht (wijkgericht) werken;
Data- en informatiegericht werken;
Van taakgerichte aanpak naar opgave gestuurd werken;
Professionalisering Participatie;
Herinrichting welzijnsorganisaties (met bezuinigingsmaatregelen);
Rol van bewonersorganisaties en vrijwilligers;
Allerlei veranderingen op HR-ICT systemen-Financiën;

9.30 UUR ‘ALTIJD TIJD VOOR BEWONERS’ (LEADER)
S&W = BIJ DE TIJD: Van technisch beheer openbare ruimte naar samen met bewoners de leefbaarheid in de directe woonomgeving opknappen en in orde brengen

A FILM PLANTENBAKKEN & FIETSEN LABEL

B RON & KELLY
vertellen hoe ze ’t hebben gefikst, met bewoners
Met o.a.:
Jij moet er wel tijd voor nemen & krijgen
Vroeger was hier weinig tijd voor, nu wel
Als je je aan de regels houdt, lukt het niet (?!)

C AUBADE: RON & KELLY WORDEN BEDANKT
‘BART & het KLEIN NIET TE VERMIJDEN S&W KOOR!’

9.55 – 10.05 ‘TEN MINUTES OF FAME’ (LEADER)
10 minuten schakelen met stadsdelen X en X
Met o.a.
Een bericht aan al onze collega’s
Een dringend advies aan ..

10.05 WIJKAGENDA BESPAART & KOST TIJD
S&W = BIJ DE TIJD: Data en informatiegericht werken & integraal wijk & gebiedsgericht werken

B FILM ‘FANS VAN DE WIJKAGENDA’
Spandoeken omhoog, hier zijn ‘fans van de wijkagenda’
C BEELDEN OVER DE WIJKAGENDA
Marlies, Wouter, Petra, Jan reageren op ‘alle beelden’ over de wijkagenda

Tekenaar Machiel tekent beelden die live binnenkomen (kijkers worden uitgedaagd om met beelden te komen!

Beelden zijn o.a.

1 De wijkagenda kost tijd/De wijkagenda bespaart tijd
2 de wijkagenda is 100 procent van de wijk?
3 Onze wijkdata worden optimaal gebruikt

10.25 ‘ZINGEN ONDER WERKTIJD’
‘BART & KLEIN NIET TE VERMIJDEN S&W KOOR!’ zingen teksten uit de stadsdelen!

10.35 ‘TIJD VOORUIT ZETTEN’
S &W = professionele participatie & opgave gestuurd werken

A FILM: EEN NIEUW KOMPAS (HAAGS SAMENSPEL)

B TRENDSETTERS: JORNT & ROMY

Met o.a.
Basisaanpak voor alle wijken
Participatie als kerntaak voor S&W
C EEN ZINGENDE OPROEP HS staat voor jullie klaar!
D FILM DROMEN OVER EEN DUURZAME STAD
E ‘DE 24 UUR SERVICE’ van GWENDOLYN & ROELAND

Met o.a.
De ‘we can do it’ – mentaliteit van Team Duurzaamheid

F EEN OPROEP IN BEELD ‘gewoon bellen of appen naar TD’

11.00 TEN MINUTES OF FAME
10 minuten schakelen met stadsdelen X, X, X of X
Met o.a.
De schoonheid van stadsdeel XXX
Goed nieuws

11.10 ALS HET ‘GAAF’ IS, IS OVERAL TIJD VOOR?!
S&W = Rol van bewonersorganisaties en vrijwilligers
A FILM DE LAATSTE WENS, met terugblik DICK & RIEN uit Haagse Hout
B FILM MAJDA KENT IEDEREEN, met terugblik MAJDA en (bewoner?)
C LOFZANG: ‘ALS HET ‘GAAF’ IS, IS OVERAL TIJD VOOR?! ‘BART & KLEIN NIET TE VERMIJDEN S&W KOOR!’

11.30 TERUG – VOORUITKIJKEN
A S&W = BIJ DE TIJD
Met (nog even invullen) MUSTAPHA, VICTORINE, MOHAMED, DOKIE, MENDY LAWRENCE
B VOORUITKIJKEN HET COALITIE AKKOORD
Samen passages schrijven & kiezen over S&W (die live worden uitgetekend)
Met o.a.

Wij willen meer personeel
Wij willen eerder bij plannen betrokken worden
Wij willen meer ruimte voor bewoners
We gaan ‘door ontwikkelen’

C BEDANKT! We bedanken iedereen die meehielp en blijft meehelpen, in woord, beeld en geluid.