S&W WERKT VOOR IEDEREEN


1 Het plan: we maken samen een inspirerende en effectieve (online) uitzending over S&W in transitie. Een ‘grote club’ die veel presteert maar ook – net als iedereen dat ‘moet’ – mee veert met een (snel) veranderende stad en dito Haagse organisatie. Met als speciale opgave dat ‘S&W werkt voor iedereen’ en soms/vaak moet laveren tussen beleidswensen en verlangens of eisen van bewoners en ondernemers.

2 Ons voorstel is daarom ‘S&W werkt voor iedereen’ als motto te gebruiken. Enerzijds is dit een wervende titel maar ook eentje die een spanning in zich draagt. Voldoende subtiel en spannend om op te kauwen. S&W werkt voor iedereen wordt dan een ‘motief’ dat in elk blokje of gesprekje terugkeert, in steeds verschillende vorm.

3 De meeting is online, met een beperkt aantal geselecteerde deelnemers/toeschouwers die mogelijk kunnen wisselen tijdens de uitzending. Denk aan drie shifts, van 9-10, 10-11 of 11-12. We kunnen daarvoor gericht mensen uitnodigen. Het idee is echt de volledige drie uur te gebruiken (die zijn zo voorbij). En het op te nemen en ook voor terugkijken beschikbaar te maken!

4 Ministerie van Verhalen is gevraagd het programma in de grondverf te zetten en deze productie actief te ondersteunen. In concreto komt dat neer op deze activiteiten:

A We zoeken naar items en zoeken daar gasten bij voor in de studio en/of maken daar korte en aansprekende filmpjes bij. Voor de gasten maken we heldere ‘briefings’.

B In overleg met de opdrachtgever maken we het volledige programma. Daarin zitten wat ons betreft vooral drie ‘kleuren’. Groen gaat vooral over de toekomst en ontwikkeling. Geel gaat over trots en prestaties. En rood gaat over het persoonlijke, op het werk! De gekleurde onderdelen wisselen elkaar af, zodat een mooi ritme. In de bijlage een voorlopig programma, nog volop in ontwikkeling. Dit zijn – op dit moment – de items die op stapel staan!

C We hosten de uitzending, op onderdelen in coproductie met een andere presentator. Met Studio B en de presentator worden afspraken gemaakt.

D We ondersteunen de uitzending met twee ‘artiesten’, een live meetekenende vormgever en – nog even onder voorbehoud – een zingende dichter. Zij zorgen voor intermezzo’s, vatten samen en of kondigen aan.  

E Na de gehele uitzending maken we ook nog een aansprekend en mooi opgemaakt digitaal journaal. Met naast tekst en foto’s ook links naar de films en mooie scenes uit de live-uitzending die we live in knippen.

5 Locatie, catering en opvang van gasten valt in beginsel niet bij het takenpakket. Dat kunnen we met team van opdrachtgever invullen. Zo nodig kunnen we dat wel toevoegen in het pakken.

6 Voor na de 9e december. Het valt buiten deze offerte maar ‘een goed idee’ is dat het digitaal journaal en de journaal uitzending een vervolg krijgen, om de paar maanden een editie. Zo wordt het ook een instrument om op een warme en aansprekende ‘het ontwikkelprogramma’ te volgen en begeleiden. Het is een formule die we ook andere plaatsen toevoegen, ter illustratie een recent voorbeeld:
www.strategischeverhalen.nl/stadsjournaal-roosendaal/ Daar bleek het overigens ook een zeer geschikt middel om de buitenwereld te informeren over voortgang, zoals de gemeenteraad.

7 Het budget omvat volgende activiteiten en teamleden:

Eelco Koolhaas

A Ontwikkelen programma (inclusief overleg en communicatie) Eelco Koolhaas, circa 10 dagen: € 10.000,-

B Hosten van programma, inclusief briefings: € 3.000,-

C Coproductie films (circa 10): € 5.000,-

D Coproductie eindjournaal (magazinevorm): 2.000,-

Subtotaal € 20.000,-

Zingende dichter (ovb Bart Kiers)

Voorbereiding en uitvoering: € 2.000,- (inclusief reiskosten)

Vormgevers
Machiel Pleysier, Marcello van den Dop (allemaal uit Den Haag)

Programmaboekje en cartoons Marcello van Den Dop: € 1.000,-
met assistentie van Servaas Schrama

Live tekenen en technische steun Machiel Pleysier: € 2.000,-

Magazine Machiel Pleysier: € 2.000,-
met assistentie van Servaas Schrama

Films
Jasper Masthoff (uit Den Haag) en Kyle Tannenbaum (en Eelco Koolhaas)
Circa 10 films: € 5.000,-

In totaal is dat € 30.000,- ex BTW
We zullen dat in twee delen factureren.

*Alle bedragen zijn exclusief BTW