1 DOOR-KIJK, DOCUMENTAIRE(S)

12 ontwikkellijnen. Wat zijn die precies? Waar staan ze voor? Wat is ‘de context’? Waar liggen de gevoeligheden? Waar ligt de verwachte winst? In 12 maanden, in elke maand een uitgave, wordt een lijn onder de loep genomen en voor de medewerkers (en buitenwacht?) tot leven gebracht. De stijl is ‘documentair’, er is een persoonlijke startvraag en via het opzoeken van hoofdrolspelers & initiatiefnemers wordt het idee of concept op aansprekende wijze tot leven gebracht.

Maandelijkse uitgave, op film met ‘plaatjesboek’. Eindpublicatie 12 delen eind 2022    

2 ‘DOOR’ ZETTERS, JOURNAAL

We maken ‘een actieve redactie’ die alle ontwikkelingen met precisie en belangstelling volgt. Een doorbraak rond de wijkagenda? Een succes met het wijkbudget? Een geslaagd experiment van Haags Samenspel? We vangen de verhalen van onze ‘doorzetters’, horen de omstanders en benoemen de lessons learned.

Uitgave: live en online & digitaal, drie maandelijks. Sobere en korte edities.

3 ‘VOOR & DOOR’, S&W UIT -AGENDA

Door ontwikkelen staat voor lerend werken. Hoofdrolspelers organiseren met regelmaat leerzame activiteiten. Die geplaatst worden in de S&W UIT AGENDA, altijd met voor- en nabeschouwing. Er komt ‘een productieteam’ dat faciliteert en initieert. Elk initiatief krijgt een uitnodiging om 1 of 2  keer per jaar, ‘voor en door’, aan de agenda bij te dragen. Van een spel, een competitie, prijsvraag, workshop, debat tot aan een werkbezoek.

S&W UIT AGENDA verschijnt elke drie weken, met voor en nabeschouwing.