Tweede Inspiratiedag duurzame veehouderij aanpak

DEEL 1 Aanpak en script inspiratiedag

Op 27 oktober 2021 staat een fantastische Inspiratiedag Duurzame Veehouderij op stapel. We zijn – als Ministerie van Verhalen – bijzonder blij dat we de kans hebben mee te dingen, en te zorgen voor een perfecte organisatie. Boeiend aan dit verzoek is het hybride karakter, de mix tussen online en offline. Dat stelt bijzondere uitdagingen. En vooral ook de kans, om zaken net even ‘anders dan anders’ aan te pakken. Onder de vlag van Ministerie van Verhalen hebben we een prachtige groep bijeengebracht, voor de inhoudelijke en logistieke organisatie.

Inzet is het boeiende thema duurzame veehouderij. Waarbij het accent ligt op de toekomst. een term term waaronder velerlei thema’s schuilgaan. Van onderwijs en omscholing, rol van supermarkten, de Europese Green Deal, duurzaamheidsfilosofie, veevoer, klantervaringen, agrarische akkoorden, belastingmaatregelen, technische innovatie verhouding natuur en technologie, zuinig omgaan met water. De lijst is groot!

Over de vorm

We hebben ervoor gekozen om (ook) de online ontmoeting een enigszins lokaal karakter te geven. Door de keuze van de locatie maar ook voor een deel thematisch. Het accent ligt op de Achterhoek. (‘duurzaam, eerlijk en vooral recht voor z’n raap’).

Daarnaast hebben we er voor gekozen om vorm te kiezen met veel nieuwswaarde, onderhoudend en verbindend. We hopen dat u als lezer (en straks ook in de praktijk !) ook zo ervaart.

Inhoudelijke keuze

Het accent ligt op de online-ontmoeting op de invalshoek ‘ toekomstige trends en ontwikkelingen rondom dierlijk voedsel’. Als kapstok voor een boeiende en leerzame conversatie. In de middag, met de live-ontmoeting ligt de focus op marktkansen en businessmodellen, in beginsel toegespitst  op verschillende diersoorten.

Studio Streeckgenoot

Ons online- verzamelpunt voor de ontmoeting is in Doetinchem, om precies te zijn de prachtige en nieuwe locatie ‘Streeckgenoot’ te Doetinchem. Hier vandaan wordt de livestream uitgezonden , corona-proof en voorzien van de geavanceerde digitale toepassingen.

‘Streeckgenoot een indoor festivalplek met verschillende foodstands, festivalbar en podia voor muziek en theater.  Doordeweeks is de industriële evenementenhal hét podium voor zakelijke congressen en evenementen. Centraal gelegen bij de snelweg A18 en op nog geen 5 minuten loopafstand van het station en meerdere bushalte(s). Bij het treinstation kan er gratis geparkeerd worden.

Het script (ochtend)

Voor deze inspiratie-ochtend kiezen we voor een bijzondere vorm. We starten met een journaal, in 2022. De kern van dit journaal staat uit verrassend nieuws, in combinatie met achtergrondinformatie. We maken daarbij een bescheiden tijdssprong, een jaar verder.

Trends staan centraal op een concrete manier. Al in de eerste week na gunning organiseren we in samenwerking met het onderzoeksbureau KLB week een flitsonderzoek in de sector en potentiële deelnemers (onder regie van Kees Le Blansch, Bureau KLB). Waarmee we in de volle breedte van de keten en voor verschillende diersoorten vragen naar trends en marktkansen en de behoefte aan ontmoeting met keynote-sprekers.

De uitkomsten worden verwerkt in de inhoudelijke programmering, die in de kern bestaat uit drie verbonden journaal-onderdelen, begeleid door ‘news-anchor’ Eelco Koolhaas.

1 Actuele berichten en studiogasten. We schetsen enkele actuele berichten, die zeer in de verwachting We ontvangen prominente studiogasten uit alle sectoren, de concrete namen hebben we zorgvuldig geselecteerd uit ons trend-onderzoek.

Rondom elke trend worden in twee weken tijd verrassende korte nieuwsclips en mini-documentaires gemaakt. Voor deze productie werken we met ondersteuning van de jonge en talentvolle ontwikkelaars van Senssbranding (www.sennsbranding.nl).

2 Veldreportage. We schakelen al kort en dus al in de ochtend (!) live naar de vijf locaties en geven ‘appetizers’ voor het inhoudelijke middagprogramma (zodat iedereen kan mee- en vooruitkijken)

3 Trends in de Achterhoek. onderdeel trends in de achterhoek. Daarbij kijken we niet zozeer naar trends naar diersoort, als wel naar trends bij klant- financiering- ondernemer en bestuur. Daarvoor hebben we nu – wat optimistisch – een claim gelegd op de agenda van de volgende personen (die dus ook live in onze Studio Streeckhoek aanwezig zullen zijn!):

Ronald Pergrom, boer. IJsboerderij de Steenoven (https://ijsvandesteenoven.nl/) Een prachtig boerenbedrijf in Hummelo, dat dierenwelzijn en slim boerenverstand al een tijd hoog in het vaandel heeft. Koeien rusten op waterbedden, Melkkoeien worden vleeskoeien, roomijs van de heerlijke volle melk, wordt gemaakt en verkocht op de boerderij, maar ook op festivals en evenementen. Ronald Pelgrom spreekt live met de kansen, tegenwind en uitdagingen van duurzame veehouderij.

Luuk Domhof, ondernemer, De Timp (https://www.detimp.nl/) De Timp draait al 35 jaar op vriendschap, eerlijkheid, duurzaamheid en liefde voor het vak. De Timp verzorgt al jaren (fastfood) catering op locatie (evenementen/festivals etc.). Deze fast-food wordt bereidt in (zelfvoorzienende) containers met zonnepanelen, aardappelen van het land in de buurt en al het personeel rijdt in auto’s op biodiesel (gewonnen uit het overtollige frituurvet). Luuk Domhof is een ondernemer die alle klappen van de zweep kent en erkent.. Duurzaam is de enige weg ..

Roy Evers, De Rabobank. Roy Evers is directeur dagelijkse bankzaken, maar vooral échte Achterhoeker met de klompen in de wei. De Rabobank is natuurlijk de ‘boerenbank’, maar is dit wel zo natuurlijk? Is de bank nog wel verbonden met de boeren? Tegen welke problemen lopen zij aan? Is duurzaam niet te duur? Hoe is het contact met de duurzame veehouderij in de buurt? Hoe duurzaam is de Rabobank zelf eigenlijk?

O.v.b. Mark Bouwmans, burgemeester, Gemeente Doetinchem. De Gemeente Doetinchem worstelt ook met ruimte, tijd, geld, regels en meer. Zit zij vast aan oude protocollen of mag zij inmiddels vrijer bewegen? Hoe bevordert zij de duurzamer veehouderij? Welke problemen komt zij tegen en hoe gaat zij daar mee om?

Transitieboek (1). Van de opbrengst van de dag, ochtend en middag, wordt een transitieboek gemaakt dat binnen twee weken is afgerond. Digitaal, maar in overleg ook mogelijk als papieren uitgave. In de digitale versie zitten naast en foto’s ook links naar de diverse opnamen. In het boekje zitten uitdrukkelijk ook adviezen en voorstellen voor actie.

Script, middag

De locaties zijn  gekozen op instigatie van het flits-onderzoek dat Ministerie van Verhalen uitvoerde met Onderzoeksbureau KLB. Het middagprogramma bestaat uit twee delen: startdiner en rondleiding/weiland-expositie. Inzet is het centrale onderwerp ‘Nieuwe marktkansen en duurzame businessmodellen’.

1 Start-diner. Het is evident, duurzame veehouderij leidt tot veranderde maaltijdrituelen. Met de dertig man op elke locatie starten we het programma met een inspirerend maaltijd, op natuurlijk een bijzondere live locatie.

We schetsen even het beeld, een lange tafel, wit laken en dan op plekken zoals .. (van stal tot weiland of..).

Vooraf maken we van het nieuwe maaltijdritueel al een thema. Naast geweldige service in stijl werken we hierbij ook uitdrukkelijk samen met de Smaakmakers Academie uit Doetinchem (www.smaakmakersacademie.nl).

De maaltijd is een werkdiner. Dat betekent bijzondere (deels regionale) tafelgasten en natuurlijk vooral de actieve kennismaking met de ondernemer als ‘gastheer’ (m/v). En natuurlijk korte maar leerzame en verbindende intermezzo’s met de gasten.

Naast geweldige service in stijl werken we hierbij ook uitdrukkelijk samen met de Smaakmakers Academie uit Doetinchem (we laten hen ook via video op elke locatie aan het woord, over nieuwe maaltijdrituelen (www.smaakmakersacademie.nl)

De catering en versnaperingen worden verzorgd vanuit het hart van de Achterhoek. Op alle vijf locaties locaties zullen wij zorgdragen voor een eerlijke ontvangst met een goede bak koffie/thee en iets lekkers daarbij. Voor het middag diner wordt gekozen voor bionades, vers fruit, biologisch vlees en lokale kaas. De lunch staat opgesteld in handgemaakte houten kisten met het logo van het Ministerie of ander symbool gebrand op de kisten. Deze kisten zijn na afloop van de bijeenkomst een geschenk voor de gasten. Optioneel kunnen deze gevuld worden met een streekwijn. Er wordt gewerkt met gedekte lange tafels — kisten met eten in kastvorm voor lopend buffet– In de schuur of in weiland.

Disclaimer: Wellicht wordt op sommige plekken, op praktische gronden maar ook uit enthousiasme, gekozen voor een andere lokale duurzame cateraar.

B Rondleiding & weiland-expositie. Tijdens de met de lokale gastheer (m/v) ontwikkelde rondleiding en presentatie zijn er – in het weiland – ook enkele beelden te zien. Rondom die beelden zijn kleine opgaves en mini-presentaties. In kleine teams worden deelnemers uitgedaagd om onder andere een bedrijfsvraagstuk te ‘tackelen’, en/of mee te helpen met het businessplan. De antwoorden worden steeds via een audio-app verzameld.

Bewust wordt ook gekozen voor enige samenhang met het programma op de andere locaties. De weiland-expositie bevat namelijk ook beelden van marktkansen en businessmodellen die op andere locaties worden uitgediept. Deelnemers stemmen aan het einde van de middag (via foto’s) op hun favoriete marktkans/business, ‘wat zijn meest bestendige toekomstkeuzes?’

Transitieboek (2). Ook de resultaten van de middag worden verwerkt in het eerdergenoemde transitieboek. Het boek is digitaal, maar in overleg ook mogelijk als papieren uitgave. In de digitale versie zitten naast en foto’s ook links naar de diverse opnamen. In het boekje zitten uitdrukkelijk ook adviezen en voorstellen voor actie.

DEEL 2 ORGANISATIE TWEEDE INSPIRATIEDAG


1 TEAM EN ACTIVITEITEN

Gedeeltelijk noemden we al in eerste deel wie feitelijk met de verschillende onderdelen aan de slag gaan, om zo het overzichtelijk mogelijk te houden. In dit tweede deel zetten we dit nog eens op een rij, lichten op onderdelen nader toe en natuurlijk, het financiële aspect.

Aanvoerder van de inspiratiedag, voor concept, inhoudelijke regie, creatieve werkvormen en praktische organisatie is Eelco Koolhaas. Hij treedt ook op als begeleider van het online-deel. Voor een indruk van ons werk bekijk eens www.ministerievanverhalen.nl Om hem in actie te zien is wellicht aardig eens te kijken naar een zeer recent studiogesprek, een marathonuitzending van 6 uur, non stop (!), met Eelco Koolhaas als host. (https://youtu.be/JUyPWp0wNtQ)

Daarnaast zijn verantwoordelijk voor zowel de praktische organisatie als de realisatie van de creatieve werkvormen Bart Kiers en Sagar Pargas. Bart Kiers is – onder andere – organisator van het festival Achterland. Onlangs door de provincie Gelderland met een prijs bekroond. Bart Kiers is sterk geworteld in de agrarische gemeenschap rond Doetinchem.
Net zo’n zowel creatieve als praktische duizendpoot is Sagar Pargas, eigenaar van bureau Sennsbranding. Bijna dagelijks actief met de praktische organisatie van vele evenementen, waarbij ook film en grafische vormgeving een sterke rol speelt.

Eelco Koolhaas begeleidt de online, zorgt voor de inhoudelijke programmering (thema’s, gasten en werkvormen), begeleidt de filmploeg en is redacteur van het transitie-boek. Hij is daarnaast overall-projectleider.
Bart Kiers organiseert de locaties, de catering en werkt mee aan het creatieve script. Daarnaast organiseert hij het onderdeel ‘Trends in de Achterhoek’. https://www.festivalachterland.nl/streeckgenoot/
Sagar Pargas organiseert de inschrijving en aanmelding, regisseert de wervingscampagne, organiseert de filmploeg en regelt de productie van materialen (onlinedecor, wei-expositie en transitieboek). www.senssbranding.nl

A Voorbereiding

A1 Opmaken uitnodiging, logistiek van de registratie en een creatieve wervingscampagne (met onder andere films en sociale media)
A2 Vastleggen de Streeckhoek en vijf andere locaties
A3 Vastleggen en contact met sprekers in ochtend en middag
A4 Flitsonderzoek in coproductie met Bureau KLB (http://bureauklb.nl/)

B Ochtenddeel
Voor het ochtend-deel (online) staan de volgende activiteiten op stapel:

B1 Streamen en regie op hoofdlocatie en vanuit de vijf andere locaties (!). Met inzet van cameramensen, regisseur, locatiemanager en audiomedewerkers! In samenwerking met streamingbureau Industrial Streaming (www.industrialstreaming.nl). Met ‘Teams’ als programma.
B2 Catering in de Streeckgenoot
B3 Begeleiding en regie van Journaal en ‘Trends in de Achterhoek. Nota bene: daarvoor zijn in de voorbereiding filmpjes, gemaakt
B4 Registratie voor ‘aftermovie’ en transitieboek

Industrial Streaming

C Middagprogramma

C1 Organisatie duurzame startdiner
C2 Begeleiden rondleiding en wei-expositie (inclusief voor- en naspreking)
C3 Registratie voor ‘aftermovie’ en transitieboek

D Afronding en nazorg

D1 Afronden transitieboek
D2 Maken van aftermovie
D3 Evaluatie met opdrachtgever