‘VAN VONK NAAR VLAM’

Terugblik Zomergesprek Eenzaamheid

A EEN KICKSTART
Het Zomergesprek Eenzaamheid zit er weer op. Met tot nu 600 weergaven:
de zes uur https://www.youtube.com/watch?v=JUyPWp0wNtQ

Het Zomergesprek Eenzaamheid zit er weer op. Met tot nu 600 weergaven:
de zes uur https://www.youtube.com/watch?v=JUyPWp0wNtQ
Met een ondersteunende website die meer dan 500 keer is bekeken, met links naar organisaties en een agenda. https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/netwerk-eenzaamheid-roosendaal-ner/
En daarbij de nodige publiciteit:

De Bode, https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/339030/marathonuitzending-over-eenzaamheid-in-roosendaal-we-moeten-het?fbclid=IwAR3PvkdU70NWHq-DnyuzfN9PDdjGUvVakqPli3ESqmZKF-OeNmoqee4S2Rk
Zuidwest TV, https://www.zuidwestupdate.nl/nieuws/roosendaal-wil-met-zomergesprek-taboe-rond-eenzaamheid-doorbreken/?utm_source=sharebutton
En BN de Stem, https://www.bndestem.nl/roosendaal/groot-opgezet-zomergesprek-over-eenzaamheid-in-roosendaal~ab5400a2/

Los van alle posts nog op sociale media, met veel dank aan Marjan Kuiper. Belangrijk was ook het enthousiasme van alle deelnemers. In de voorbereiding, maar ook op de dag zelf, waar in de coulissen van de bibliotheek ‘zaken’ werden gedaan!
Nu komt het aan de winst te verzilveren, de lessen te leren en het momentum niet te verzilveren. De vergelijking is gepast met de traditie rond ‘De Week tegen Eenzaamheid’. Een keer per jaar popt het onderwerp op, waarna het daarna nogal eens iets te rustig wordt.
De uitdaging is, ‘hoe maken van de vonk een vlam die stevig blijft branden?’ Daarbij gaat het zeker alleen om publiciteit. Maar ook om bekende en nieuwe partners betrokken en gemotiveerd houden.

B DE HIGHLIGHTS VAN IRIS
Iris Traets, een van de trekkers, en verbonden aan Humanitas, is er na de marathonuitzending van 25 juni 2021, eens goed voor gaan zitten. En heeft de voor haar opvallende zaken voor ons op een rij gezet, we halen even de ‘highlights’ aan. Neem gerust contact op met Iris om verder te sparren, dat wordt erg gewaardeerd, via I.Traets@humanitas.nl .

1 Positieve Gezondheid als aanjager voor ‘het gesprek’
‘Veel energie bij alle sprekers om 1 taal te spreken en ‘Positieve Gezondheid’ te gebruiken als opening voor in gesprek gaan. Echt luisteren en aansluiten en hopelijk vroeg begeleiding aanbieden indien dit uit gesprek komt.

TIP Voor een stoomcursus Positieve Gezondheid kijk even naar het leerzame gesprek met Polleke Verhoeven van de GGD: https://youtu.be/HEV0czU0a34
Centraal in deze benadering staat het zogenoemde spinnenweb, bekijk het even:
PDF SPINNENWEB (bijgevoegd, in aparte link??)

2 De vruchtbare spanning tussen IK en WIJ

‘IK Tegenslagen horen bij het leven en kunnen je vooruithelpen, wordt bewust van het signaal en
Kom zelf in actie, vraag op tijd hulp als je er zelf niet uitkomt.
WIJ ‘Wij moeten aan de bak, zorgen dat de mensen die het nodig hebben ons aanbod kennen en
Kunnen vinden. En dat wij hen opzoeken die hulp nodig hebben (laaggeletterden, anderstaligen,
Ouderen …)

TIP Bekijk even het slotgesprek waarin Iris op deze (vermeende?) tegenstelling terugkomt:
https://youtu.be/U4r6i-6Axuc

3 De noodzaak van diversiteit, ook in het Netwerk Eenzaamheid Roosendaal
‘Als we in het NER ook collega’s van andere culturen, sociaal ondernemers en jongeren opnemen vinden we beter aansluiting/ begrip bij deze groepen’

TIP Kijk nog eens naar de inspirerende bijdragen van
A Fatoş Ipek-Demir (sociaal ondernemer) en Abdullah Uzun (de Groene Moskee)
https://youtu.be/WH2mKrQnHpI
B Sieb van Zantvliet (jongerenwerker WijZijn Traverse)
https://youtu.be/HEV0czU0a34
C René Hagenaars (Roze50+-ambassadeur)
https://youtu.be/Jfrump62Ui0

SPECIALE KIJKTIP, het inkijkje in de wereld van Groene Moskee, https://vimeo.com/564938774

4 De noodzaak om (echt) samen de wijk in te gaan
‘Novadic, Moskee en anderen zoeken graag de verbinding met zorg en welzijn om dicht bij de mensen en op scholen samen mee in gesprek te gaan, bijv. obv PG. Nu wil ieder apart naar scholen, Novadic, Moskee, NER, PG, Discriminatie etc. Niet meer praten, maar samen klein gaan doen. Daarna evalueren.

TIP Kijk – bijvoorbeeld – naar de bijdrage van Roeland van Roosmalen (adviseur verslavingszorg Novadic-Kentron)
https://youtu.be/HEV0czU0a34
SPECIALE TIP, de film met Ruud, coach en ervaringsdeskundige in de verslavingszorg: https://vimeo.com/562118272

5 Zorg voor uitbreiding van het aantal warme, laagdrempelige ontmoetingsplekken

In een verpleeghuis, stamtafel of wijkhuis stapt niet iedereen zomaar binnen (ondanks alle goede bedoelingen). Supermarkt, Hema, bibliotheek, moskee horen er ook bij. En, op avond, weekend, feestdagen en zomer open.

TIP Luister & kijk even naar Roos Herman (Bibliotheek West Brabant) en Klaar Koenraad (Zorg & Innovatie, wethouder), https://youtu.be/Jfrump62Ui0
SPECIALE KIJKTIP: de film met Yasama, vrijwilliger bij de bibliotheek, https://vimeo.com/561315003 de film van het Odensehuis, https://vimeo.com/561398206 en de film over de Mimosa-flat, https://vimeo.com/562883683

C EEN EERSTE REACTIE VAN WETHOUDER INGE RAAIJMAKERS
Boegbeeld voor het netwerk en het Zomergesprek Eenzaamheid was wethouder Inge Raaijmakers. Zij deed zowel mee aan de opening als slot en maakte vooraf een filmpje over het zomergesprek.

Kijk even naar:
https://vimeo.com/548047931
https://youtu.be/WH2mKrQnHpI
https://youtu.be/U4r6i-6Axuc

We vroegen haar om een eerste, snelle reactie. Over de lessen van Het Zomergesprek. De boodschap was glashelder:
1 Blijf inzetten op community-building
2 Vergroot de toegankelijkheid van activiteiten
3 Intensiveer het contact met het onderwijs


Uiteraard volgt later nog een uitgebreidere reactie van wethouder Inge Raaijmakers!

D NOG VEEL MEER THEMA’S!
Het Zomergesprek was doelbewust breed opgezet. In het laatste onderdeel spraken we over de paraplu-benadering, het gaat om veel en nauw verbonden. Denk aan:
1 De rol van kunst en community-art en het baanbrekende werk van Cultuur-Compaan in Roosendaal
Https://youtu.be/Zg7d34Lsvyo
2 Het belang van vrijwilliger zijn en de rol van Social Klus en WijZijn Traverse
Https://youtu.be/s7PXh_Z_xDg
3 De betekenis van een buddy en maatje
https://youtu.be/4exDSTtWSVc

E VAN VONK NAAR VLAM
Nu komt het aan de winst te verzilveren, de lessen te leren en het momentum niet te verzilveren.
De uitdaging is, ‘hoe maken van de vonk een vlam die stevig blijft branden?’ Daarbij gaat het zeker alleen om publiciteit. Maar ook om bekende en nieuwe partners betrokken en gemotiveerd houden.
Met een kleine delegatie uit het Netwerk Eenzaamheid is nagedacht over de nabije toekomst, een week na het Zomergesprek. Daar komt het volgende advies uit:

1 Start de ‘Roosendaal in Gesprek Tour!’
Voor de hele stad
De aanpak van eenzaamheid begint met echt luisteren en een positief gesprek voeren, gericht op preventie en herstel. Het werd algemeen als de belangrijke les van het Zomergesprek gezien. Met het spinnenweb & het verhaal van positieve gezondheid als ‘roadmap’ is de komende jaren heel te bereiken.
Leidt breed op in het werken met positieve gezondheid, versterk de beweging die daarvoor al in gang is gezet. Train en oefen met scholen, religieuze instellingen, bestuurders en instellingen, sportverenigingen, de culturele sector. Werk het concept ‘Roosendaal In Gesprek’ stevig uit en start een tour. Zichtbaar en transparant. Maak werk van ‘omgaan met eenzaamheid’ en vervolg het gesprek in en met alle geledingen van de stad. Het Zomergesprek was daarvoor een mooie kick-off! Zorg dat eenzaamheid een permanent gespreksthema blijft. Maak een concreet tour-schema, offline en online.

2 Richt de Roosendaal Academy voor Positieve Gezondheid op
Voor professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
Richt de Roosendaal Academy op voor Positieve gezondheid. Zonder duur gebouw of dure docenten. De formule is eenvoudig. Organiseer elke maand met het hele netwerk als trainers een meeting van de Roosendaal Academy voor Positieve Gezondheid. Elke plek waar een bijeenkomst plaats vindt, krijgt een bordje op de deur (dat worden dus heel wat gebouwen!). Het gaat om simpele en laagdrempelige activiteiten, waar positieve gezondheid in actie centraal staat. Een lunchpraatje. Een ontmoeting op de sportclub, een ontmoeting met een schoolklas, een wandeling, het ‘leslokaal’ kan diverse vormen aannemen.

3 Jong Geleerd is.
Voor instellingen en verenigingen
Sluit een stevig, gefundeerd en praktisch pact met alle onderwijsinstellingen, sportverenigingen en andere (culturele) instellingen om met jongeren keihard aan de slag te gaan rond eenzaamheid. Daag hen uit om ‘beleid voor eenzaamheid’ te ontwikkelen. Richt daarvoor een jongerenplatform op. Start een stevige symbolische actie, neem als raad bijvoorbeeld de verordening aan, ‘Geen Enkele Jongere In Roosendaal Mag Langdurig Eenzaam Zijn’. Maak dit echt speerpunt van beleid, laat in woorden en daden zien en voelen dat je het als gemeente meent.
De preventieve werking zorgt voor uitdrukkelijk minder kosten op vele terreinen: verslavingszorg, jeugdwerkloosheid en veel meer.
Betrek ook jonge sociale ondernemers uitdrukkelijk bij de realisatie.

4 Community-building & Week tegen Eenzaamheid
Voor alle oude en nieuwe ‘vrienden’
Versterk de brede community van Roosendaal, als gaat om de aanpak van Roosendaal. Benut daarvoor strategische momenten, veel meer dan alleen de bekende Week tegen de Eenzaamheid. Gebruik bijvoorbeeld een vier jaargetijden-aanpak en ontwikkel een verbindende activiteit waar deelnemers op het podium komen en uitgedaagd worden.
Voor de komende Week tegen Eenzaamheid. Organiseer een openingsevent en een slotevent. Vraag alle partners (breidt drie kring systematisch uit) en vraag hen in die week 1 specifieke activiteit te organiseren. Zorg voor een heldere agenda en goede publiciteit.

5 Een moderator en curatoren
Voor alle instellingen en verenigingen
Beheer een actief en toegankelijk online platform. Stel vijf curatoren aan die de vakliteratuur bijhouden en op toegankelijke wijze verslaan. Stel een moderator op die het gesprek aanjaagt en toegankelijke wijze zorgt voor publiciteit.

Tekst: Eelco Koolhaas en Iris Traets