‘Weg met Werkdruk?’ S&W= lerende organisatie!

Deel 1 LET OP, genoemde zaken vragen nog om nader onderzoek/verdieping!!! Beeld versus ‘feit’

Marco, Ron, Wesley en Jardi

Niet geaccepteerd: Eite, Marion, Mitch (later nog eens vragen!)

1 Administratie verrekening S&W – DSB & andere diensten

We zijn veel tijd kwijt vanwege ons interne verrekensysteem. We sturen facturen heen en weer. Complicerend daarbij is dat niet direct duidelijk is welke uitgave nu precies bij wie hoort. Omdat de takenpakketten niet helder zijn.

Bron Ron Apeldoorn, Scheveningen

2 Stijging aantal klachten en afhandeling

Inwoners vinden groen heel belangrijk, maar het geldt ook voor weg en spelen. Het aantal klachten groeit. Die moeten netjes afgehandeld worden, ook als het een nee is. Daarnaast vraagt intern overleg n.a.v. een klacht de nodige tijd. Daarbij geldt ook prioritering, welk type klachten worden wel of niet opgepakt.

3 Doorgeven aan andere diensten

Met name voor wegbeheer ben je een afvalputje. Dan krijg je meldingen binnen over zaken die niet op je bordje vallen. Denk aan geluidsoverlast. Die moet je doorgeven, dat wil je ook niet zomaar doen, maar wel netjes. Dan zoek je eerst even uit het zit.

4 Terugkerende klachten

 Soms wordt onderbouwd een klacht afgewezen. Dat kan soms kort maar toch worden daar soms lijvige stukjes voor gemaakt, wat tijd kost. Dan merk je dat de klagers andere routes gaan bewandelen, soms via de wethouder. Met de mededeling ‘pak dit op’. Wat doe je dan?

5 Invloed sociale media

Klachten komen langs allerlei kanalen binnen. Via Twitter bv, ‘gemeente doe hier wat aan’. Maar dan kost het weer tijd om het hoe en wat uit te zoeken. Het liefst zou elke klacht via de mail, met een duidelijk verhaal erbij, moeten binnenkomen

6 Beleidsoverleg

Naast het drukke gewone werk moet je ook meedoen aan ‘beleidsoverleg’. Dan gaat het om nieuwe voornemens en ambities. Dat zijn vaak lijvige stukken. Als je dan niet oplet, heb je er later mogelijk last van, omdat het je werk raakt. De tijd om goed voorbereid mee te doen is beperkt. Voor een deel zullen anderen aan dit overleg meedoen. Bijvoorbeeld teamleiders. Maar die zijn eigenlijk van de P en zijn niet altijd goed genoeg van de praktijk op de hoogte.

7 Drie – nul achter bij nieuwe ontwikkelingen

Als gemeente loop je altijd drie nul achter bij nieuwe ontwikkelingen. Een stad verandert razendsnel. Bij het omgaan daarmee is belangrijk dat geluid van de werkvloer goed doorkomt. Een voorbeeld is de deelscooters. In het stadhuis werd dit omarmd op hoofdlijnen, het paste in een gewenste filosofie. We hebben er nu veel last van, we hadden daar aan de voorkant beter over moeten nadenken.

8 ‘Dan ben je meteen projectleider’

Participatie wordt steeds belangrijker. Denk aan spelen. Als er dan een project is, ben je meteen zelf als uitvoerde projectleider en komt echt alles op je af, zonder veel ondersteuning. Dan wordt het al gauw te veel, dan is het niet leuk meer.

9 Telefoon uit

In het verleden ging je vanuit betrokkenheid altijd buiten kantooruren of weekeinde kijken wat binnenkomt en speelt. Dan houdt het werk nooit op. Nu zetten we hem gewoon uit, kijken pas weer als we op werk zijn. Dat scheelt.

10 Blokken

Je moet zelf beschermen door tijd weg te blokken. Dan kun je geconcentreerd aan zaken werken.

Soms zijn er drie overlegmomenten op hetzelfde moment geblokt. Dan ging je er wat om heen, om alles te combineren. Dan moet je eigenlijk gewoon kiezen, de ene wel, de andere twee niet. Voor een deel geldt, je moet zelf ook niet te druk maken.

11 Opleiden en evalueren

We moeten nu ook werk doen waar we niet voor opgeleid zijn, wat een vak apart is. Denk aan bewonersparticipatie. Daar moet je mensen wel in opleiden. Vernieuwing hoort erbij, maar als je dan met ambitieuze plannen komt moet je wel op tijd evalueren, ‘hoe gaat het’? Dat gebeurt nu niet of te weinig.

12 Effectief vergaderen

We hebben een aantal vaste vergadermomenten, intern en met diensten. Dat moet goed voorgezeten worden. Als na een kwartiertje duidelijk is dat er niets meer te bespreken valt, moet je ook stoppen en dan kun je weer aan het werk gaan.

13 Kennis doorgeven en niet steeds wiel uitvinden

Steeds heb je weer een kennisprobleem. Mensen gaan bijvoorbeeld steeds meer verbouwen, dat geeft problemen in de buitenruimte, dan moet je goed weten hoe het zit met vergunningen en dergelijke. Die kennis moet beter worden gedeeld, ook tussen stadsdelen. Je moet niet steeds het wiel uitvinden.   

 

Roy Senior milieubeheer

1 Werkplek en collegialiteit

De inrichting van de werkplek is belangrijk. Een grote ruimte, iedereen kan elkaar zien. Glazen kantoren. Dan is er een gezamenlijk gevoel, en kun je makkelijker hulp vragen aan elkaar. Als e=de een handjes tekort heeft, springt een ander bij. In verlengde ligt transparantie, helderheid over besluitvorming, ook figuurlijk geen achterkamertjespolitiek

2 Goed inwerkprogramma en goed management

Goed inwerken is cruciaal, niet alleen qua expertise, maar ook qua introductie in het netwerk. Dat scheelt enorm veel tijd. In verlengde, teammanagement dat inhoudelijk overziet en grotendeels begrijpt wat je aan het doen bent en ook gerichte feedback kan geven.

Bij goed inwerken hoort ook helderheid aan de voorkant bij nieuwe medewerkers wat bij een bepaalde functie hoort en wat niet.

3 Draaiboeken voor terugkerende evenementen.

Wat opvalt is dat er voor belangrijke evenementen geen draaiboeken bestaan. Zo kan gebeuren dat bv rond Koningsdag opdrachten worden weggezet, waarna achteraf blijkt dat het niet goed ging, door verkeerd beeld van wat verwacht werd, anekdote over inhuren bureau voor veegvuil, terwijl verwacht werd dat grofvuil ook meegenomen werd.

4 Afstemming en communicatie, en beperken en voorkomen meldingen

Communicatie richting bewoners belangrijk. In tuinenproject werd stadsdeel niet meegenomen waardoor allerlei misverstanden ontstonden. In aanvulling, een kei van een communicatieadviseur op het stadsdeel doet wonderen. Communicatie is cruciaal en voorkomt ook meldingen. Denk aan hoe een orac werkt, als die niet neer open is kan die klem zitten en zit die dus niet vol, maar is een monteur nodig.

Online tools helpen daarbij, bv de app cleaning city zorgt dat bewoners snel iets kunnen melden, met foto en al.

Goede communicatie en uitleg waarom iets wel of niet kan, liefst via persoonlijke ontmoetingen, zorgen voor beperkingen in de toekomst.

5 Investeren in preventie en beschikbare expertise benutten

Beheer is vaak reactief. Reageren op klachten wat tijdrovend is. Een creatieve actie tegen hondenpoep bijvoorbeeld is werken aan de voorkant. Deze actie is overigens spin-off van wijkagenda, aan bewoners zichtbaar maken dat wat gebeurt.

In verlengde, als bij ontwikkeling van tuinenproject beter was samengewerkt met stadsdelen was het aantal van 50 tuinen per stadsdeel makkelijk omhoog gekund naar 250.  Dat voorkomt ook weer tijdrovende communicatie met teleurgestelde inwoners en frustratie bij stadsdeelmedewerkers.

6 Flexibel met problemen omgaan

De veegroutes staan vast. Nav meldingen ontstaat druk om daarvan af te wijken. Dan is het zaak creatief te worden, bijvoorbeeld een zuiger op een scootmobiel installeren en zo kleine plekjes wegwerken. 

7 Online tools goed gebruiken

Deel van het werk is goed contact met aannemers en andere opdrachtnemers. Dan is bv een door het ingenieursbureau ontwikkelde schouw app heel handig, maar die wordt dan niet overal toegepast. De organisatie kan medewerkers leren daarmee om te gaan

8 Positief werkgevoel helpt (mindset)

Speciale projecten zoals bv het project weesfietsen waarbij sociaal en fysiek op originele wijze worden gekoppeld, idee Kelly Steentjes, of bv de adoptie van een ORAC, dat invoeren, zorgt voor goed werkgevoel wat ook helpt tegen werkdruk! Zulke succesprojecten ook uitdragen bij andere stadsdelen.

9 Mismatch verwachtingen en beheergelden

Als je bv wijkagenda invoert wat ook zorgt voor extra verwachtingen, maar beheergelden stijgen niet mee, en dank ook nog inflatie, dan bouw je frustratie op. Budget voor verkeersborden dat halverwege jaar op is, waarna alleen gehandeld als een bord een gevaarlijke situatie oplevert, zorgt voor herhaalde meldingen en gevoel van teleurstelling bij medewerkers.

Donderdag Roman

1 Nee zeggen

De moed hebben om nee te zeggen en aan te geven wat prioriteit heeft.

2 Wel extra middelen, geen extra mensen

In Escamp zijn extra gelden voor speciale projecten, maar niet de behorende menskracht. Dan blijven taken liggen.

3 Opereren als een team

Werken als een team zorgt dat taken worden opgevangen en overgenomen

4 Zaken op papier zetten

Dat helpt, zaken op papier zetten, maar dat vraagt nog wel steeds om uitzoekwerk.

5 Zaken niet persoonlijk af doen

Nu doen we meldingen aan bewoners af per mail of een kort telefoontje, waar dat vroeger persoonlijk ging

6 Ad hoc taken

Taken zijn net zo wisselvallig als het weer, daar moet je met capaciteit rekening mee houden, onvoorspelbaarheid creëert werkdruk

7 Tijd blokken

vrije ruimte in de agenda’s

8 Vragen doorgeven

Vragen beantwoorden die niet voor stadsdeel zijn en uitzoeken en inschatten bij wie je moet zijn

9 Over schutting gooien van werk

Dat doen niet alleen de diensten, maar ook intern. Dat zijn energie-ontnemers.

10 Bevragen of zaken echt zo horen te gaan

Iets per discussie stellen en dan kijken of het verandert

11 Zeurgedrag

Energie ontnemers zijn klagen over bijvoorbeeld processen die niet goed lopen.

12 WJP krijgen taken die bij beheer horen

Een wandeling organiseren met de burgemeester over afval, geparkeerde auto’s en onveilige hoeken.

13 Know how van de wijk bekend maken aan diensten

Vooral als ze plannen hebben bedacht

14 Participatie ORACS

Bijvoorbeeld buurtbewoners enthouisasmeren om een ORAC te adopteren, is bijna een baan op zich.

15 Relaxte omgeving

Het is hier wel een relaxte omgeving, als vandaag niet lukt, dan morgen wel. Kan slechter.

16 Leiding

Leiding doet zelf ook mee, voelt geen hiërarchie. vertrouwen dat je werk goed doet. Dat geeft werkplezier.

Koekamp, dinsdag

Koekamp

x 24 uurs economie groen, vuilnis ophalen ..
als veegbedrijf dat niet doet, dan extra klachten, kost tijd voor overleg klagers

x werk afgeroomd, idee niet opgepakt of uitgevoerd

x participatie wijkberaden opgezet beheer op achterstand, netwerken, stadsloketten afgesloten

x systeem van klachten clean city app, zit grof vuil niet in.
Vaak doorgegeven niet gehoord, niet serieus genomen

x hele dag op straat netwerk onderhouden, dan denk ik wat heb ik nou gedaan
kost tijd

x overleg met instellingen en bedrijven en intern stroperige besluitvorming

x weinig overleg aan voorkant met beheer, wjp zegt wat toe, eerst overleg over mogelijkheden. idem DSO weten wat in de planning zit, af en toe beraad, waar rekening med houden

X afvalputje dingen uitzoeken, kost tijd, ondersteuning vanuit stafbureau te weinig of elders vakdiensten

x samenwerking met wjp welzijnswerk bewonerscontact opbouwen

x gebrek aan kennis wat er komt kijken bij beheer

x het interne verrekensysteem, veel ergenis, niet bij DSB

X stadsdelen uit de klei getrokken, met weinig budget

x niet bij beheer grotere afstand know en budget

x gevaarlijke situaties geweld ontstaan

x budget tekort terugkerende klachten

x regelruimte minder oplossen, plantenbak.., formeel

x wijkagenda weinig geld beheer en onderhoud, eigenlijk nieuwe dingen

Roman:

Wandelen koekamp 26-07-2022

Beschikbare gelden

 • Wil je kwaliteit leveren, meer beheergeld nodig.
 • Als stadsdeelmedewerker is er wel een zekere standaard van service die ik wil leveren. Je wilt goed doen richting bewoners. Maar nu is er te weinig geld om dat te doen, waardoor beslissingen uitgesteld moeten worden. Soms kan je nog wel creatief ergens iets vandaan halen, maar vaak loop je tegen muren aan. Dat levert druk op. Toen we bij DSB zaten was dit minder het geval.
 • Met het huidige beschikbare budget is het soms hard werken, onderhandelen etc. om te scoren. Dan heb je een mooie brug of stuk groen, maar dan is er weer geen geld om dat te onderhouden. Op een gegeven moment moet je dat loslaten, maar dat kost wel wat.

Samenwerking andere partijen

 • In het verleden werden afvalbakken regelmatig geleegd, tegenwoordig iets van eens per week. HMS geeft dan aan, wij hebben te weinig mensen. Maar de klachten komen vaak bij ons terrect.
 • [RL1] 
 • [RL2] 
 • Tijdens boerenprotesten werd ik gebeld door DSO met de vraag om te tellen hoeveel tractoren op het Malieveld stonden, omdat ze bang waren dat het dak van de parkeergarage het niet zou houden. Ze kunnen toch ook zelf naar buiten en tellen.
 • Beheergeld blijft bij DSB, maar DPZ moet het wel uitzoeken.
 • NS vreselijk lastig om mee samen te werken. In begin hoge eisen, op gegeven moment hadden we wel een band opgebouwd en keken we wat we samen konden bereiken. Op een gegeven moment ga je aan die relatie bouwen. Alleen ik vind het vervelend dat de openbare ruimte voor de stations dan niet opgeruimd zijn. Ik krijg dat te horen, maar als ik het meld bij HMS zeggen ze dat ze te weinig mensen hebben.
 • DSO heeft ruim overzicht van alle projecten, maar dat hebben wij niet. Het zou goed zijn als we bij elkaar gaan zitten, zodat wij een goed overzicht krijgen van wat eraan gaat komen.


Dichtheid bij de bewoner

 • Vroeger stond ik dichter bij de burger. Ik kon samen met hen evenementen organiseren en we hadden soms ook een kraampje van de gemeente. Dat gaf werkplezier en energie om minder leuke taken goed op te pakken. Tegenwoordig is er minder tijd voor dit soort projecten.

 • Participatie kost tijd en dat verschilt ook per wijk. Benoordenhouters weten bijvoorbeeld goed de weg te vinden naar een wethouder. Maar andere bewoners hebben daar meer hulp bij nodig. Nu is er niet altijd de ruimte en het contact om dat te bieden.
 • Tegelijk verschilt participatie ook sterk per rol. Voor wegbeheerders is het meer informeren en mensen op de hoogte houden, terwijl voor groenbeheer bewoners beter mee kunnen praten. Er zijn nu ook speciale participatiemedewerkers. Die rol moet nog vorm krijgen, maar het gaat wel de goede kant op.
 • We werken nu anders, maar dat is voor bewoners ook niet altijd helder. Leon liep een keer helemaal vol door berichten van Ron. We hebben aangegeven, in het verleden kon het zo, maar nu moet je meldingen via 14070 doen. Alleen als het niet geregeld wordt, kan je mij bellen.
 • Burgers kunnen niet eens meer eenvoudig een vuilniszak halen bij de kantoren, alle loketten dicht, dan kan je net zo goed bij DSB zitten.
 • Biedt de mogelijkheid om weer via loketten, of een andere manier, te praten.

Collegialiteit

 • Door de jaren heen ben ik (Leon) allround medewerker op de stadsdelen geworden. Collega’s stellen mij vragen en ik kan ze vaak de weg wijzen. Dat vind ik leuk om te doen.

Vergaderen

 • Soms vergader je omdat er vergadert moet worden. Je wilt aangesloten blijven, dus je gaat/kan ze ook niet afzeggen.
 • Als je senior wordt, dan moet je deelnemen aan veel meer overleggen. Dat zie ik bij de senior wegbeheerder op Haagse Hout. Soms neem ik die taken over, maar ik zal het niet lange-termijn willen doen.
 • Als je een burger te lang laat wachten. Dan krijg je op je donder. Maar het gaat erg langzaamaan en er moeten veel overleggen plaatsvinden voor je besluit krijgt.

Samenwerking intern

 • Samenwerking WJP is soms best moeilijk. Ze beloven zaken aan bewoners tijdens wijkberaden of andere participatiemoment, zonder met ons te overleggen. Bijv. De belofte om een fietsenstalling te bouwen, dat gaat dan over de schutting en dan zitten wij van fysiek domein: “Heb je rekening gehouden met de nooduitgangen en beschikbare ruimte?”. Er is te weinig kennis van elkaars werk.
 • Wat je ziet we hebben de wijkagenda, maar daar is weinig geld voor. Wat er gebeurt is dat er avonden, bewoners komen met ideeën. WJP zegt goed idee. Als er iets met de openbare ruimte moet gebeuren, dan moeten bewoners dat ook verdienen, zelf ideeën aandragen. Het is goed dat een WJP’er die gesprekken aangaat, maar niks beloven voordat je het met ons bespreekt.

Hoe werkdruk verlagen? (Ideeën van Leon)

 • Weer zaken bespreekbaar maken en werken vanuit een langetermijn visie, waarbij wij ook betrokken worden. Ook mensen blijven waarderen is erg belangrijk, bijv. Via een personeelsfeest of deze wandelingen.
 • Je moet de menselijkheid behouden en niet vastgeroest zitten door regels en digitale systemen. Soms is het belangrijk dat je buiten de regels omkleurt. Vanuit autonomie en creativiteit vrijheid hebt om zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren. Je moet je eigen ik kunnen blijven.
 • Mensen die formeel zijn die houden het langer uit dan wij. Maar iemand anders zegt volgens wet gaat het zo.


Digitalisering Via het KIM systeem krijgen wij meldingen om te controleren, die eigenlijk al standaard in het afval ophaal schema zitten. Dat zijn onzinnige taakjes en hoort niet in dit systeem


Zie ook een kanttekening van Huub, Loosduinen, over dit punt [RL1]

Eelco, ik heb niet helemaal meer scherp hoe dit zat. Dit werd genoemd vlak voordat we gingen wandelen.  [RL2]

POSTHOORN donderdag

De posthoorn
Kenmerken frontlijn:
• Je hebt overal wel een visie op en wordt benaderd erover.
• Veel ad hoc
• Interessant van directeur. Hoe van 22 mensen 2 managers en bij handhaving op schaal 10 1 manager. Maar daar is geen politieke druk. Onzin, wij mogen ons niet politiek laten sturen.
• DSO licht nooit in over plannen.
• Vanochtend begonnen verkeermeldigen. Gebeld, dat blijft zand voor de sting. liggen tot eerste week september. Dan moet je ad hoc alles in beweging zetten. We weten intussen bij wie je moet zijn. Je moet steding ( wie is zand), omgevingsmanager. Blijkbaar was het IBDA, die meld niet bij ons.
Gerrit jan: wij hebben contract. Ligt aan de ik. Als je meer werkt dan moet je aan het bureau komen. Als wat je buiten jezelf legt. 2e werkdruk nodig. Las gister biografrie anton kruller. Compagnons valt met burn out uit. Dat was toen veel voorkomend. Industrialisatie hoorde dat bij.

• Indra: het kan iedereen gebeuren. Ligt ook aan situatie, soms werk. Werk al 35 jaar gemeente. Drie stagiaires met burn out gehad. Ook door beperkingen thuis. Voor het werk moet je duizendpoot zijn, dat vind ik geweldig. Plezier zit hem in variaties. Als je dat niet leuk vind, moet je niet bij S&W werken. • Heb 7 jaar geleden, nadat vrouw borstkanker had. Ben erachter gekomen werken is niet alles. Wees loyaal naar jezelf, partner en kinderen. Aan de andere kant, werkdruk. We hebben niet teveel mensen in dienst die het kunnen.

• Sjon: Ik denk voor grootse deel moet je zelf grenzen bepalen. Ook bewust zijn hoeveel rek je kan hebben. Maar een burn out is echt niet fijn, mensen om mij heen die echt kapot waren. Ik zie wel dat bij DPZ die poot van werk flink wordt ingehakt. Vind Steven broers top! Steven en management is idealistisch. Management dromen over stad, maar overzien niet speelveld waar wij als DPZ voor staan. Calimero van gemeentelijke diensten. Overal zitten wij maar met een halve, DSB en DSO met meer. Met stadsdelen maken we echt verschil in reputatie gemeente. Nog nooit meegemaakt, dat en dat nu managen en dan hoef je dit niet te doen. Niks eraf. Tijdens ontbijt geopperd mensen 80% volboeken. Je krijgt toch wel 100%.

• Sjon: aan begin maand blok ik 30% voor onvoorzien. Maar acties worden overheen geblokt en verantwoordelijkheidsgevoel laat je accepteren.

• ( gerrit)Iedereen plant agenda vol, tegelijk weten we dat veel onvoorzien is. Dat moet je dan melden bij management.

• Sjon, als je enquete houdt vind meer dan 50% dat het te druk is. We mochten tijdgeleden met 1000 euro iets doen van Steven om werkdruk te verminderen. We zijn nu zelfs nog gekker geworden. Dan verantwoordelijkheid om als directie in te grijpen. Dat Steven niet ingreep verbaasde mij

• Wat mij verbaasd is Den Haag groeit ontzettend. Maar gemeente groeit niet mee. Op alle fronten nu tekorten.

• Sjon: als je het goed ver werkdruk en andere diensten hebben. DSB en DSO zit overlap. Er is daar veel winst dit doen we wel, dit niet. Maar er is nu overal tekort. Naast wijkmanager ben ik coördinator grote bouwopgaven. We denken nu na met DSB en DSO om de kennis, beheer sociaal etc efficient in te zetten. Loongroep 11 tot 13 3 mensen vs 1e op 10.

• Ik geloof niet dat het meer is als bij andere plekken.

• Sjon: ik geloof dat bij wegbeheer meer hoogopgeleid komen. • Wij zijn de rebellen van de gemeente. We brengen ook vak slecht nieuws.

• Eelco, weten de mensen die belangen behartigen wat ze moeten zeggen, juiste kwaliteit.

• Gerrit: managers de ballen verstand van beheer. Maar dat heb je ook bij programmeren.

• Sjon: die calimero gebruik ik omdat wij puur uitvoerende dienst zijn. • Gerrit: bij DSB hebben ze net zoveel werkdruk. Het weerleggen is wederzijds.

• Sjon: bij omgevingstafel zit ik in mijn eentje.

• Gerrit: het is probleem van danielle en Lawrence. Jullie houden hen uit de wind.

• Gerrit Uitvoering moet naar DSB, dat heeft geen toegevoegde waarde. Participatie doen zij niet veel meer. Kost elkaar alleen meer tijd. Ik wil meer wijkmanagers.

• Sjon: als je zegt dat is slechts fysiek domein. Maar je kan ze ook zien als eerste contact bedrijven bewoners etc. Als je die keuze maakt dan moet je het ook zo regelen dat ze ervan zijn. Maar zijn zij niet van beleid, laat de shit bij DSB.

• Zat te vertellen. Bij de steenvoer. Verhaal zand. Zou alleen deze week zijn.

• Laat wijkmanagers schakelen met Beheerders van DSB. • Zou goed zijn als WJP en beheerders beter optrekken.

• Sjon: wat als 1 3e van tijd medewerkers ondersteunen beleid is? Als iets niet in HOR staat ( handboek openbare ruimte). Gerrit, dat zou ook kunnen. Als je puur bij DSB zet, gaan mensen dan niet vervreemden. Nu is er voortdurend contact bevolking.

• Indra: laatst ook met afdeling klachten. Dan vraag ik, ga een keer meekijken.

• Sjon: wel tegen Steven gezegd, je bent continu crisis of je betrouwbare overheid bent. Ik organiseer netjes overleg met bedrijf dat in Binckhorst wilt. Bedrijf mag van DSO en DSB. Week later trekt DSO eroverheen. Daar word ik sochtends wakker van.

• Fred : datzelfde heb ik hier op de plaats. Je hebt een stuk natuursteen, daarna loopt asfalt verder. Dat is niet duidelijk. Maar als ik DSB zeg, dan zeggen ze nee wij hebben niet teruggenomen. Andere partijen nemen verantwoordelijkheid niet.

• Sjon: ik coach ook wegbeheerders om te zeggen, niet overnemen.

• Indra: ik doe Iris nu, Sharepoint, Kog, systeembeheer, begeleiden. Ik word niet begeleid bij deze nieuwe taken, maar ga zelf op onderzoek uit. Eerste wat ik doe bij kennismaking is nieuwe telefoonlijst updaten.

• Zou goed zijn om tijd te schrijven.

Sjon wijkmanager Laak ook mee

Schommelsessie
• Meriam bloemen wegbeheerder

•  Doe stukje financiën. Lobbyen met bijv dso om projecten financiëel te krijgen. Assistent doet meer technisch in de wijk.
•  Moeilijk in beheer, participeren. We willen buurt participatie. Er strijden al lang mensen om zebrapaden in regenboogdoen. Als beheer, kan je nooit doen. Ivm veiligheid. We moeten als gemeente ook weer terug om nee. Begrijp participatie, maar soms ook nee. We gaan wel vaak naar mensen toe. 
•  Speelbeheerder werd goed opgevangen. Johan soms bellen. 

Onbaording
• Eerste weken ingewerkt door Huub. Daardoor makkelijker naar anderen. Hij had een heel inwerkprogramma.
• Sal heeft helemaal geen achtergrond in ambtenarij. Ze vraagt ook en dat heb je nodig. Die gelegenheid heb je ook nodig.
• Eduard: we hebben werk zat. Ben nu alle bomen aan het schouwen die gesnoeid moeten worden. Er is meer dan zou moeten.
• Je kan qua dyslexie niet makkelijk meedraaien bij de gemeente. Technisch kan je daar niks mee doen. Heb er zelf voor gelopen, maar ICT pakt dat niet op. We draaien in de cloud programma’s.
• Twanneke, ook als WJp gewerkt. Beheerders niet meegenomen in participatie. P is participatie. Maar nu beweging, vooral speelbeheer, doen niks zonder participatie. Maar op eigen terrein weldegelijk participatie. WJPers niet zo zeuren.
• Ouderwetse projectmensen werden belast met organiseren partijen evenementen.
• Bij scheveningen doen we het samen. Sociaal en fysiek vind elkaar. Als we iets groots doen, zoals westduinweg vernieuwen. WJP, speelbeheer, allemaal samen.
• Verschilt per stadsdeel. Je moet mensen meenemen. Maar dan ook vaak fysiek bij elkaar.
• Centrum heb ik wel is bij gesprongen. Daar zie je andere medewerkers niet.
• Inrichting is belangrijk voor het wij gevoel.
• Iemand gaat appels ophalen uit kellys achtertuin.
• Sal: ervaar het wel, maar nieuw. Alles wat ik doe, voor het eerst. Bijv. Bewoners die negatief reageren. Kan ik lastig van me afzetten. Mensen zeggen dat komt vanzelf. Ben ook erg afhankelijk. Ben al maanden met offerte bezig. Moet dan verschillende mensen vragen. Frustrerend als je weet dat een ander het snel kan.
• Twanneke: proberen nu dagen al te achterhalen waar het zit. Maar dit project is murphys law. Wat er mis gaat, gaat er mis. Gaat over slatepark in de mient. Slecht uitgevoerd, duurde langer voordat het op de radar komt. We hebben nu al gesprekken op directie niveau met Ijslander, de leverancier. Veel mensen bij betrokken. Iedereen helpt.
• Je moet prioriteren en je hebt een teammanager die daarbij helpt. Dat is een van de manieren. Als je met medewerkers die druk zijn in gesprek gaat, dan kunnen ze het niet duiden. Het is denk ik een gemengd antwoord. We vragen veel, maar het zit ook in het hoofd.
• Beheerders moet je niet hele tijd overleggen. Als teammanager moet je tips kunnen geven over waar je wel en niet heen gaat.
• Het is ook hip om te zeggen dat je het druk hebt.
• Ben al begonnen met pauze te blokken.
• We hebben twee wegbeheerders, en dan taak verdelen.

•  Minder vergaderen. Aandacht moet minder op waterhoofd zitten. Wordt soms angstig van alle projectteams, en minder aandacht voor uitvoerende beheer kant. Daarom komt ook alles bij. Dat vind ik bij TMO ook. 
•  Er zijn veel clubjes . Eerst werden alle beslissingen op straat langs stadsbeheer. Nu clubje haven, clubje gezond. Dan denk je wij zijn daarvan, dus aan de gang. Vervolgens weet je niet meer wie wat doet. Minder in de lijn. Je mist de samenhang. Dat komt van prioritaire gebieden, zuid-west. 
•  Clubjes worden we niet in meegenomen
•  Maar voor die projecten heb je specialisten nodig. 
•  O zit bij directeuren onder leiding van Steven. Maar alles is gedevalueerd. 
•  Frontlijnclub ontzettend prettig dat beheerder zit die weet hoe het zit bij de uitvoering. Voordeel is integrale aanpak, dat maakt je een goed frontlijn team. 
•  Je moet niet de kantoren sluiten. Absurd. 
•  Laatst was een team uit Ly naar Amsterdam gekomen. Daar zitten diensten bij Stadsdelen. Je gaat nu niet ff snel een tekening bekijken. 
•  Ibdh maakt tekening van speelterrein met lantaarns, waar dat helemaal niet kan. Daar staat een boom. 
•  Bij scheveningen zie ik buitendienst inspecteurs wel langskomen. 
•  Ze zeggen dat ze het doen, maar ze doen het nooit. Op stadsdeel zitten. 
•  Ook recruiters geen idee wat bepaalde functies behelsen.

•  Spelen is een heel leuk onderwerp. Met spelen buurt een lift geven. 
•  Je doet ertoe met je werk. En het is heel breed
•  Twanneke, gevarieerde mensen. Specialismes. Nog nooit zoveel gelachen
•  Bezig zijn in de wijk. Orde te houden te krijgen. Letterlijk op staat zijn