‘Weg met Werkdruk?’ S&W= lerende organisatie!

Deel 1 LET OP, genoemde zaken vragen nog om nader onderzoek/verdieping!!! Beeld versus ‘feit’

Marco, Ron, Wesley en Jardi

Niet geaccepteerd: Eite, Marion, Mitch (later nog eens vragen!)

1 Administratie verrekening S&W – DSB & andere diensten

We zijn veel tijd kwijt vanwege ons interne verrekensysteem. We sturen facturen heen en weer. Complicerend daarbij is dat niet direct duidelijk is welke uitgave nu precies bij wie hoort. Omdat de takenpakketten niet helder zijn.

Bron Ron Apeldoorn, Scheveningen

2 Stijging aantal klachten en afhandeling

Inwoners vinden groen heel belangrijk, maar het geldt ook voor weg en spelen. Het aantal klachten groeit. Die moeten netjes afgehandeld worden, ook als het een nee is. Daarnaast vraagt intern overleg n.a.v. een klacht de nodige tijd. Daarbij geldt ook prioritering, welk type klachten worden wel of niet opgepakt.

3 Doorgeven aan andere diensten

Met name voor wegbeheer ben je een afvalputje. Dan krijg je meldingen binnen over zaken die niet op je bordje vallen. Denk aan geluidsoverlast. Die moet je doorgeven, dat wil je ook niet zomaar doen, maar wel netjes. Dan zoek je eerst even uit het zit.

4 Terugkerende klachten

 Soms wordt onderbouwd een klacht afgewezen. Dat kan soms kort maar toch worden daar soms lijvige stukjes voor gemaakt, wat tijd kost. Dan merk je dat de klagers andere routes gaan bewandelen, soms via de wethouder. Met de mededeling ‘pak dit op’. Wat doe je dan?

5 Invloed sociale media

Klachten komen langs allerlei kanalen binnen. Via Twitter bv, ‘gemeente doe hier wat aan’. Maar dan kost het weer tijd om het hoe en wat uit te zoeken. Het liefst zou elke klacht via de mail, met een duidelijk verhaal erbij, moeten binnenkomen

6 Beleidsoverleg

Naast het drukke gewone werk moet je ook meedoen aan ‘beleidsoverleg’. Dan gaat het om nieuwe voornemens en ambities. Dat zijn vaak lijvige stukken. Als je dan niet oplet, heb je er later mogelijk last van, omdat het je werk raakt. De tijd om goed voorbereid mee te doen is beperkt. Voor een deel zullen anderen aan dit overleg meedoen. Bijvoorbeeld teamleiders. Maar die zijn eigenlijk van de P en zijn niet altijd goed genoeg van de praktijk op de hoogte.

7 Drie – nul achter bij nieuwe ontwikkelingen

Als gemeente loop je altijd drie nul achter bij nieuwe ontwikkelingen. Een stad verandert razendsnel. Bij het omgaan daarmee is belangrijk dat geluid van de werkvloer goed doorkomt. Een voorbeeld is de deelscooters. In het stadhuis werd dit omarmd op hoofdlijnen, het paste in een gewenste filosofie. We hebben er nu veel last van, we hadden daar aan de voorkant beter over moeten nadenken.

8 ‘Dan ben je meteen projectleider’

Participatie wordt steeds belangrijker. Denk aan spelen. Als er dan een project is, ben je meteen zelf als uitvoerde projectleider en komt echt alles op je af, zonder veel ondersteuning. Dan wordt het al gauw te veel, dan is het niet leuk meer.

9 Telefoon uit

In het verleden ging je vanuit betrokkenheid altijd buiten kantooruren of weekeinde kijken wat binnenkomt en speelt. Dan houdt het werk nooit op. Nu zetten we hem gewoon uit, kijken pas weer als we op werk zijn. Dat scheelt.

10 Blokken

Je moet zelf beschermen door tijd weg te blokken. Dan kun je geconcentreerd aan zaken werken.

Soms zijn er drie overlegmomenten op hetzelfde moment geblokt. Dan ging je er wat om heen, om alles te combineren. Dan moet je eigenlijk gewoon kiezen, de ene wel, de andere twee niet. Voor een deel geldt, je moet zelf ook niet te druk maken.

11 Opleiden en evalueren

We moeten nu ook werk doen waar we niet voor opgeleid zijn, wat een vak apart is. Denk aan bewonersparticipatie. Daar moet je mensen wel in opleiden. Vernieuwing hoort erbij, maar als je dan met ambitieuze plannen komt moet je wel op tijd evalueren, ‘hoe gaat het’? Dat gebeurt nu niet of te weinig.

12 Effectief vergaderen

We hebben een aantal vaste vergadermomenten, intern en met diensten. Dat moet goed voorgezeten worden. Als na een kwartiertje duidelijk is dat er niets meer te bespreken valt, moet je ook stoppen en dan kun je weer aan het werk gaan.

13 Kennis doorgeven en niet steeds wiel uitvinden

Steeds heb je weer een kennisprobleem. Mensen gaan bijvoorbeeld steeds meer verbouwen, dat geeft problemen in de buitenruimte, dan moet je goed weten hoe het zit met vergunningen en dergelijke. Die kennis moet beter worden gedeeld, ook tussen stadsdelen. Je moet niet steeds het wiel uitvinden.   

 

Roy Senior milieubeheer

1 Werkplek en collegialiteit

De inrichting van de werkplek is belangrijk. Een grote ruimte, iedereen kan elkaar zien. Glazen kantoren. Dan is er een gezamenlijk gevoel, en kun je makkelijker hulp vragen aan elkaar. Als e=de een handjes tekort heeft, springt een ander bij. In verlengde ligt transparantie, helderheid over besluitvorming, ook figuurlijk geen achterkamertjespolitiek

2 Goed inwerkprogramma en goed management

Goed inwerken is cruciaal, niet alleen qua expertise, maar ook qua introductie in het netwerk. Dat scheelt enorm veel tijd. In verlengde, teammanagement dat inhoudelijk overziet en grotendeels begrijpt wat je aan het doen bent en ook gerichte feedback kan geven.

Bij goed inwerken hoort ook helderheid aan de voorkant bij nieuwe medewerkers wat bij een bepaalde functie hoort en wat niet.

3 Draaiboeken voor terugkerende evenementen.

Wat opvalt is dat er voor belangrijke evenementen geen draaiboeken bestaan. Zo kan gebeuren dat bv rond Koningsdag opdrachten worden weggezet, waarna achteraf blijkt dat het niet goed ging, door verkeerd beeld van wat verwacht werd, anekdote over inhuren bureau voor veegvuil, terwijl verwacht werd dat grofvuil ook meegenomen werd.

4 Afstemming en communicatie, en beperken en voorkomen meldingen

Communicatie richting bewoners belangrijk. In tuinenproject werd stadsdeel niet meegenomen waardoor allerlei misverstanden ontstonden. In aanvulling, een kei van een communicatieadviseur op het stadsdeel doet wonderen. Communicatie is cruciaal en voorkomt ook meldingen. Denk aan hoe een orac werkt, als die niet neer open is kan die klem zitten en zit die dus niet vol, maar is een monteur nodig.

Online tools helpen daarbij, bv de app cleaning city zorgt dat bewoners snel iets kunnen melden, met foto en al.

Goede communicatie en uitleg waarom iets wel of niet kan, liefst via persoonlijke ontmoetingen, zorgen voor beperkingen in de toekomst.

5 Investeren in preventie en beschikbare expertise benutten

Beheer is vaak reactief. Reageren op klachten wat tijdrovend is. Een creatieve actie tegen hondenpoep bijvoorbeeld is werken aan de voorkant. Deze actie is overigens spin-off van wijkagenda, aan bewoners zichtbaar maken dat wat gebeurt.

In verlengde, als bij ontwikkeling van tuinenproject beter was samengewerkt met stadsdelen was het aantal van 50 tuinen per stadsdeel makkelijk omhoog gekund naar 250.  Dat voorkomt ook weer tijdrovende communicatie met teleurgestelde inwoners en frustratie bij stadsdeelmedewerkers.

6 Flexibel met problemen omgaan

De veegroutes staan vast. Nav meldingen ontstaat druk om daarvan af te wijken. Dan is het zaak creatief te worden, bijvoorbeeld een zuiger op een scootmobiel installeren en zo kleine plekjes wegwerken. 

7 Online tools goed gebruiken

Deel van het werk is goed contact met aannemers en andere opdrachtnemers. Dan is bv een door het ingenieursbureau ontwikkelde schouw app heel handig, maar die wordt dan niet overal toegepast. De organisatie kan medewerkers leren daarmee om te gaan

8 Positief werkgevoel helpt (mindset)

Speciale projecten zoals bv het project weesfietsen waarbij sociaal en fysiek op originele wijze worden gekoppeld, idee Kelly Steentjes, of bv de adoptie van een ORAC, dat invoeren, zorgt voor goed werkgevoel wat ook helpt tegen werkdruk! Zulke succesprojecten ook uitdragen bij andere stadsdelen.

9 Mismatch verwachtingen en beheergelden

Als je bv wijkagenda invoert wat ook zorgt voor extra verwachtingen, maar beheergelden stijgen niet mee, en dank ook nog inflatie, dan bouw je frustratie op. Budget voor verkeersborden dat halverwege jaar op is, waarna alleen gehandeld als een bord een gevaarlijke situatie oplevert, zorgt voor herhaalde meldingen en gevoel van teleurstelling bij medewerkers.

Donderdag Roman

1 Nee zeggen

De moed hebben om nee te zeggen en aan te geven wat prioriteit heeft.

2 Wel extra middelen, geen extra mensen

In Escamp zijn extra gelden voor speciale projecten, maar niet de behorende menskracht. Dan blijven taken liggen.

3 Opereren als een team

Werken als een team zorgt dat taken worden opgevangen en overgenomen

4 Zaken op papier zetten

Dat helpt, zaken op papier zetten, maar dat vraagt nog wel steeds om uitzoekwerk.

5 Zaken niet persoonlijk af doen

Nu doen we meldingen aan bewoners af per mail of een kort telefoontje, waar dat vroeger persoonlijk ging

6 Ad hoc taken

Taken zijn net zo wisselvallig als het weer, daar moet je met capaciteit rekening mee houden, onvoorspelbaarheid creëert werkdruk

7 Tijd blokken

vrije ruimte in de agenda’s

8 Vragen doorgeven

Vragen beantwoorden die niet voor stadsdeel zijn en uitzoeken en inschatten bij wie je moet zijn

9 Over schutting gooien van werk

Dat doen niet alleen de diensten, maar ook intern. Dat zijn energie-ontnemers.

10 Bevragen of zaken echt zo horen te gaan

Iets per discussie stellen en dan kijken of het verandert

11 Zeurgedrag

Energie ontnemers zijn klagen over bijvoorbeeld processen die niet goed lopen.

12 WJP krijgen taken die bij beheer horen

Een wandeling organiseren met de burgemeester over afval, geparkeerde auto’s en onveilige hoeken.

13 Know how van de wijk bekend maken aan diensten

Vooral als ze plannen hebben bedacht

14 Participatie ORACS

Bijvoorbeeld buurtbewoners enthouisasmeren om een ORAC te adopteren, is bijna een baan op zich.

15 Relaxte omgeving

Het is hier wel een relaxte omgeving, als vandaag niet lukt, dan morgen wel. Kan slechter.

16 Leiding

Leiding doet zelf ook mee, voelt geen hiërarchie. vertrouwen dat je werk goed doet. Dat geeft werkplezier.

Koekamp, dinsdag

Koekamp

x 24 uurs economie groen, vuilnis ophalen ..
als veegbedrijf dat niet doet, dan extra klachten, kost tijd voor overleg klagers

x werk afgeroomd, idee niet opgepakt of uitgevoerd

x participatie wijkberaden opgezet beheer op achterstand, netwerken, stadsloketten afgesloten

x systeem van klachten clean city app, zit grof vuil niet in.
Vaak doorgegeven niet gehoord, niet serieus genomen

x hele dag op straat netwerk onderhouden, dan denk ik wat heb ik nou gedaan
kost tijd

x overleg met instellingen en bedrijven en intern stroperige besluitvorming

x weinig overleg aan voorkant met beheer, wjp zegt wat toe, eerst overleg over mogelijkheden. idem DSO weten wat in de planning zit, af en toe beraad, waar rekening med houden

X afvalputje dingen uitzoeken, kost tijd, ondersteuning vanuit stafbureau te weinig of elders vakdiensten

x samenwerking met wjp welzijnswerk bewonerscontact opbouwen

x gebrek aan kennis wat er komt kijken bij beheer

x het interne verrekensysteem, veel ergenis, niet bij DSB

X stadsdelen uit de klei getrokken, met weinig budget

x niet bij beheer grotere afstand know en budget

x gevaarlijke situaties geweld ontstaan

x budget tekort terugkerende klachten

x regelruimte minder oplossen, plantenbak.., formeel

x wijkagenda weinig geld beheer en onderhoud, eigenlijk nieuwe dingen

Roman:

Wandelen koekamp 26-07-2022

Beschikbare gelden

 • Wil je kwaliteit leveren, meer beheergeld nodig.
 • Als stadsdeelmedewerker is er wel een zekere standaard van service die ik wil leveren. Je wilt goed doen richting bewoners. Maar nu is er te weinig geld om dat te doen, waardoor beslissingen uitgesteld moeten worden. Soms kan je nog wel creatief ergens iets vandaan halen, maar vaak loop je tegen muren aan. Dat levert druk op. Toen we bij DSB zaten was dit minder het geval.
 • Met het huidige beschikbare budget is het soms hard werken, onderhandelen etc. om te scoren. Dan heb je een mooie brug of stuk groen, maar dan is er weer geen geld om dat te onderhouden. Op een gegeven moment moet je dat loslaten, maar dat kost wel wat.

Samenwerking andere partijen

 • In het verleden werden afvalbakken regelmatig geleegd, tegenwoordig iets van eens per week. HMS geeft dan aan, wij hebben te weinig mensen. Maar de klachten komen vaak bij ons terrect.
 • [RL1] 
 • [RL2] 
 • Tijdens boerenprotesten werd ik gebeld door DSO met de vraag om te tellen hoeveel tractoren op het Malieveld stonden, omdat ze bang waren dat het dak van de parkeergarage het niet zou houden. Ze kunnen toch ook zelf naar buiten en tellen.
 • Beheergeld blijft bij DSB, maar DPZ moet het wel uitzoeken.
 • NS vreselijk lastig om mee samen te werken. In begin hoge eisen, op gegeven moment hadden we wel een band opgebouwd en keken we wat we samen konden bereiken. Op een gegeven moment ga je aan die relatie bouwen. Alleen ik vind het vervelend dat de openbare ruimte voor de stations dan niet opgeruimd zijn. Ik krijg dat te horen, maar als ik het meld bij HMS zeggen ze dat ze te weinig mensen hebben.
 • DSO heeft ruim overzicht van alle projecten, maar dat hebben wij niet. Het zou goed zijn als we bij elkaar gaan zitten, zodat wij een goed overzicht krijgen van wat eraan gaat komen.


Dichtheid bij de bewoner

 • Vroeger stond ik dichter bij de burger. Ik kon samen met hen evenementen organiseren en we hadden soms ook een kraampje van de gemeente. Dat gaf werkplezier en energie om minder leuke taken goed op te pakken. Tegenwoordig is er minder tijd voor dit soort projecten.

 • Participatie kost tijd en dat verschilt ook per wijk. Benoordenhouters weten bijvoorbeeld goed de weg te vinden naar een wethouder. Maar andere bewoners hebben daar meer hulp bij nodig. Nu is er niet altijd de ruimte en het contact om dat te bieden.
 • Tegelijk verschilt participatie ook sterk per rol. Voor wegbeheerders is het meer informeren en mensen op de hoogte houden, terwijl voor groenbeheer bewoners beter mee kunnen praten. Er zijn nu ook speciale participatiemedewerkers. Die rol moet nog vorm krijgen, maar het gaat wel de goede kant op.
 • We werken nu anders, maar dat is voor bewoners ook niet altijd helder. Leon liep een keer helemaal vol door berichten van Ron. We hebben aangegeven, in het verleden kon het zo, maar nu moet je meldingen via 14070 doen. Alleen als het niet geregeld wordt, kan je mij bellen.
 • Burgers kunnen niet eens meer eenvoudig een vuilniszak halen bij de kantoren, alle loketten dicht, dan kan je net zo goed bij DSB zitten.
 • Biedt de mogelijkheid om weer via loketten, of een andere manier, te praten.

Collegialiteit

 • Door de jaren heen ben ik (Leon) allround medewerker op de stadsdelen geworden. Collega’s stellen mij vragen en ik kan ze vaak de weg wijzen. Dat vind ik leuk om te doen.

Vergaderen

 • Soms vergader je omdat er vergadert moet worden. Je wilt aangesloten blijven, dus je gaat/kan ze ook niet afzeggen.
 • Als je senior wordt, dan moet je deelnemen aan veel meer overleggen. Dat zie ik bij de senior wegbeheerder op Haagse Hout. Soms neem ik die taken over, maar ik zal het niet lange-termijn willen doen.
 • Als je een burger te lang laat wachten. Dan krijg je op je donder. Maar het gaat erg langzaamaan en er moeten veel overleggen plaatsvinden voor je besluit krijgt.

Samenwerking intern

 • Samenwerking WJP is soms best moeilijk. Ze beloven zaken aan bewoners tijdens wijkberaden of andere participatiemoment, zonder met ons te overleggen. Bijv. De belofte om een fietsenstalling te bouwen, dat gaat dan over de schutting en dan zitten wij van fysiek domein: “Heb je rekening gehouden met de nooduitgangen en beschikbare ruimte?”. Er is te weinig kennis van elkaars werk.
 • Wat je ziet we hebben de wijkagenda, maar daar is weinig geld voor. Wat er gebeurt is dat er avonden, bewoners komen met ideeën. WJP zegt goed idee. Als er iets met de openbare ruimte moet gebeuren, dan moeten bewoners dat ook verdienen, zelf ideeën aandragen. Het is goed dat een WJP’er die gesprekken aangaat, maar niks beloven voordat je het met ons bespreekt.

Hoe werkdruk verlagen? (Ideeën van Leon)

 • Weer zaken bespreekbaar maken en werken vanuit een langetermijn visie, waarbij wij ook betrokken worden. Ook mensen blijven waarderen is erg belangrijk, bijv. Via een personeelsfeest of deze wandelingen.
 • Je moet de menselijkheid behouden en niet vastgeroest zitten door regels en digitale systemen. Soms is het belangrijk dat je buiten de regels omkleurt. Vanuit autonomie en creativiteit vrijheid hebt om zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren. Je moet je eigen ik kunnen blijven.
 • Mensen die formeel zijn die houden het langer uit dan wij. Maar iemand anders zegt volgens wet gaat het zo.


Digitalisering Via het KIM systeem krijgen wij meldingen om te controleren, die eigenlijk al standaard in het afval ophaal schema zitten. Dat zijn onzinnige taakjes en hoort niet in dit systeem


Zie ook een kanttekening van Huub, Loosduinen, over dit punt [RL1]

Eelco, ik heb niet helemaal meer scherp hoe dit zat. Dit werd genoemd vlak voordat we gingen wandelen.  [RL2]

POSTHOORN donderdag

De posthoorn
Kenmerken frontlijn:
• Je hebt overal wel een visie op en wordt benaderd erover.
• Veel ad hoc
• Interessant van directeur. Hoe van 22 mensen 2 managers en bij handhaving op schaal 10 1 manager. Maar daar is geen politieke druk. Onzin, wij mogen ons niet politiek laten sturen.
• DSO licht nooit in over plannen.
• Vanochtend begonnen verkeermeldigen. Gebeld, dat blijft zand voor de sting. liggen tot eerste week september. Dan moet je ad hoc alles in beweging zetten. We weten intussen bij wie je moet zijn. Je moet steding ( wie is zand), omgevingsmanager. Blijkbaar was het IBDA, die meld niet bij ons.
Gerrit jan: wij hebben contract. Ligt aan de ik. Als je meer werkt dan moet je aan het bureau komen. Als wat je buiten jezelf legt. 2e werkdruk nodig. Las gister biografrie anton kruller. Compagnons valt met burn out uit. Dat was toen veel voorkomend. Industrialisatie hoorde dat bij.

• Indra: het kan iedereen gebeuren. Ligt ook aan situatie, soms werk. Werk al 35 jaar gemeente. Drie stagiaires met burn out gehad. Ook door beperkingen thuis. Voor het werk moet je duizendpoot zijn, dat vind ik geweldig. Plezier zit hem in variaties. Als je dat niet leuk vind, moet je niet bij S&W werken. • Heb 7 jaar geleden, nadat vrouw borstkanker had. Ben erachter gekomen werken is niet alles. Wees loyaal naar jezelf, partner en kinderen. Aan de andere kant, werkdruk. We hebben niet teveel mensen in dienst die het kunnen.

• Sjon: Ik denk voor grootse deel moet je zelf grenzen bepalen. Ook bewust zijn hoeveel rek je kan hebben. Maar een burn out is echt niet fijn, mensen om mij heen die echt kapot waren. Ik zie wel dat bij DPZ die poot van werk flink wordt ingehakt. Vind Steven broers top! Steven en management is idealistisch. Management dromen over stad, maar overzien niet speelveld waar wij als DPZ voor staan. Calimero van gemeentelijke diensten. Overal zitten wij maar met een halve, DSB en DSO met meer. Met stadsdelen maken we echt verschil in reputatie gemeente. Nog nooit meegemaakt, dat en dat nu managen en dan hoef je dit niet te doen. Niks eraf. Tijdens ontbijt geopperd mensen 80% volboeken. Je krijgt toch wel 100%.

• Sjon: aan begin maand blok ik 30% voor onvoorzien. Maar acties worden overheen geblokt en verantwoordelijkheidsgevoel laat je accepteren.

• ( gerrit)Iedereen plant agenda vol, tegelijk weten we dat veel onvoorzien is. Dat moet je dan melden bij management.

• Sjon, als je enquete houdt vind meer dan 50% dat het te druk is. We mochten tijdgeleden met 1000 euro iets doen van Steven om werkdruk te verminderen. We zijn nu zelfs nog gekker geworden. Dan verantwoordelijkheid om als directie in te grijpen. Dat Steven niet ingreep verbaasde mij

• Wat mij verbaasd is Den Haag groeit ontzettend. Maar gemeente groeit niet mee. Op alle fronten nu tekorten.

• Sjon: als je het goed ver werkdruk en andere diensten hebben. DSB en DSO zit overlap. Er is daar veel winst dit doen we wel, dit niet. Maar er is nu overal tekort. Naast wijkmanager ben ik coördinator grote bouwopgaven. We denken nu na met DSB en DSO om de kennis, beheer sociaal etc efficient in te zetten. Loongroep 11 tot 13 3 mensen vs 1e op 10.

• Ik geloof niet dat het meer is als bij andere plekken.

• Sjon: ik geloof dat bij wegbeheer meer hoogopgeleid komen. • Wij zijn de rebellen van de gemeente. We brengen ook vak slecht nieuws.

• Eelco, weten de mensen die belangen behartigen wat ze moeten zeggen, juiste kwaliteit.

• Gerrit: managers de ballen verstand van beheer. Maar dat heb je ook bij programmeren.

• Sjon: die calimero gebruik ik omdat wij puur uitvoerende dienst zijn. • Gerrit: bij DSB hebben ze net zoveel werkdruk. Het weerleggen is wederzijds.

• Sjon: bij omgevingstafel zit ik in mijn eentje.

• Gerrit: het is probleem van danielle en Lawrence. Jullie houden hen uit de wind.

• Gerrit Uitvoering moet naar DSB, dat heeft geen toegevoegde waarde. Participatie doen zij niet veel meer. Kost elkaar alleen meer tijd. Ik wil meer wijkmanagers.

• Sjon: als je zegt dat is slechts fysiek domein. Maar je kan ze ook zien als eerste contact bedrijven bewoners etc. Als je die keuze maakt dan moet je het ook zo regelen dat ze ervan zijn. Maar zijn zij niet van beleid, laat de shit bij DSB.

• Zat te vertellen. Bij de steenvoer. Verhaal zand. Zou alleen deze week zijn.

• Laat wijkmanagers schakelen met Beheerders van DSB. • Zou goed zijn als WJP en beheerders beter optrekken.

• Sjon: wat als 1 3e van tijd medewerkers ondersteunen beleid is? Als iets niet in HOR staat ( handboek openbare ruimte). Gerrit, dat zou ook kunnen. Als je puur bij DSB zet, gaan mensen dan niet vervreemden. Nu is er voortdurend contact bevolking.

• Indra: laatst ook met afdeling klachten. Dan vraag ik, ga een keer meekijken.

• Sjon: wel tegen Steven gezegd, je bent continu crisis of je betrouwbare overheid bent. Ik organiseer netjes overleg met bedrijf dat in Binckhorst wilt. Bedrijf mag van DSO en DSB. Week later trekt DSO eroverheen. Daar word ik sochtends wakker van.

• Fred : datzelfde heb ik hier op de plaats. Je hebt een stuk natuursteen, daarna loopt asfalt verder. Dat is niet duidelijk. Maar als ik DSB zeg, dan zeggen ze nee wij hebben niet teruggenomen. Andere partijen nemen verantwoordelijkheid niet.

• Sjon: ik coach ook wegbeheerders om te zeggen, niet overnemen.

• Indra: ik doe Iris nu, Sharepoint, Kog, systeembeheer, begeleiden. Ik word niet begeleid bij deze nieuwe taken, maar ga zelf op onderzoek uit. Eerste wat ik doe bij kennismaking is nieuwe telefoonlijst updaten.

• Zou goed zijn om tijd te schrijven.

Sjon wijkmanager Laak ook mee

Schommelsessie
• Meriam bloemen wegbeheerder

•  Doe stukje financiën. Lobbyen met bijv dso om projecten financiëel te krijgen. Assistent doet meer technisch in de wijk.
•  Moeilijk in beheer, participeren. We willen buurt participatie. Er strijden al lang mensen om zebrapaden in regenboogdoen. Als beheer, kan je nooit doen. Ivm veiligheid. We moeten als gemeente ook weer terug om nee. Begrijp participatie, maar soms ook nee. We gaan wel vaak naar mensen toe. 
•  Speelbeheerder werd goed opgevangen. Johan soms bellen. 

Onbaording
• Eerste weken ingewerkt door Huub. Daardoor makkelijker naar anderen. Hij had een heel inwerkprogramma.
• Sal heeft helemaal geen achtergrond in ambtenarij. Ze vraagt ook en dat heb je nodig. Die gelegenheid heb je ook nodig.
• Eduard: we hebben werk zat. Ben nu alle bomen aan het schouwen die gesnoeid moeten worden. Er is meer dan zou moeten.
• Je kan qua dyslexie niet makkelijk meedraaien bij de gemeente. Technisch kan je daar niks mee doen. Heb er zelf voor gelopen, maar ICT pakt dat niet op. We draaien in de cloud programma’s.
• Twanneke, ook als WJp gewerkt. Beheerders niet meegenomen in participatie. P is participatie. Maar nu beweging, vooral speelbeheer, doen niks zonder participatie. Maar op eigen terrein weldegelijk participatie. WJPers niet zo zeuren.
• Ouderwetse projectmensen werden belast met organiseren partijen evenementen.
• Bij scheveningen doen we het samen. Sociaal en fysiek vind elkaar. Als we iets groots doen, zoals westduinweg vernieuwen. WJP, speelbeheer, allemaal samen.
• Verschilt per stadsdeel. Je moet mensen meenemen. Maar dan ook vaak fysiek bij elkaar.
• Centrum heb ik wel is bij gesprongen. Daar zie je andere medewerkers niet.
• Inrichting is belangrijk voor het wij gevoel.
• Iemand gaat appels ophalen uit kellys achtertuin.
• Sal: ervaar het wel, maar nieuw. Alles wat ik doe, voor het eerst. Bijv. Bewoners die negatief reageren. Kan ik lastig van me afzetten. Mensen zeggen dat komt vanzelf. Ben ook erg afhankelijk. Ben al maanden met offerte bezig. Moet dan verschillende mensen vragen. Frustrerend als je weet dat een ander het snel kan.
• Twanneke: proberen nu dagen al te achterhalen waar het zit. Maar dit project is murphys law. Wat er mis gaat, gaat er mis. Gaat over slatepark in de mient. Slecht uitgevoerd, duurde langer voordat het op de radar komt. We hebben nu al gesprekken op directie niveau met Ijslander, de leverancier. Veel mensen bij betrokken. Iedereen helpt.
• Je moet prioriteren en je hebt een teammanager die daarbij helpt. Dat is een van de manieren. Als je met medewerkers die druk zijn in gesprek gaat, dan kunnen ze het niet duiden. Het is denk ik een gemengd antwoord. We vragen veel, maar het zit ook in het hoofd.
• Beheerders moet je niet hele tijd overleggen. Als teammanager moet je tips kunnen geven over waar je wel en niet heen gaat.
• Het is ook hip om te zeggen dat je het druk hebt.
• Ben al begonnen met pauze te blokken.
• We hebben twee wegbeheerders, en dan taak verdelen.

•  Minder vergaderen. Aandacht moet minder op waterhoofd zitten. Wordt soms angstig van alle projectteams, en minder aandacht voor uitvoerende beheer kant. Daarom komt ook alles bij. Dat vind ik bij TMO ook. 
•  Er zijn veel clubjes . Eerst werden alle beslissingen op straat langs stadsbeheer. Nu clubje haven, clubje gezond. Dan denk je wij zijn daarvan, dus aan de gang. Vervolgens weet je niet meer wie wat doet. Minder in de lijn. Je mist de samenhang. Dat komt van prioritaire gebieden, zuid-west. 
•  Clubjes worden we niet in meegenomen
•  Maar voor die projecten heb je specialisten nodig. 
•  O zit bij directeuren onder leiding van Steven. Maar alles is gedevalueerd. 
•  Frontlijnclub ontzettend prettig dat beheerder zit die weet hoe het zit bij de uitvoering. Voordeel is integrale aanpak, dat maakt je een goed frontlijn team. 
•  Je moet niet de kantoren sluiten. Absurd. 
•  Laatst was een team uit Ly naar Amsterdam gekomen. Daar zitten diensten bij Stadsdelen. Je gaat nu niet ff snel een tekening bekijken. 
•  Ibdh maakt tekening van speelterrein met lantaarns, waar dat helemaal niet kan. Daar staat een boom. 
•  Bij scheveningen zie ik buitendienst inspecteurs wel langskomen. 
•  Ze zeggen dat ze het doen, maar ze doen het nooit. Op stadsdeel zitten. 
•  Ook recruiters geen idee wat bepaalde functies behelsen.

•  Spelen is een heel leuk onderwerp. Met spelen buurt een lift geven. 
•  Je doet ertoe met je werk. En het is heel breed
•  Twanneke, gevarieerde mensen. Specialismes. Nog nooit zoveel gelachen
•  Bezig zijn in de wijk. Orde te houden te krijgen. Letterlijk op staat zijn

02-08-2022 Terras café Emma

 • Andere diensten hebben ook werkdruk, gewoon gemeentebreed. Iedereen ervaart. Gebrek aan kennis en tekort aan mensen.

Politiek gedreven

 • Ook wel politiek gedreven. Je merkt bij Den Haag, in vergelijking met andere gemeenten, dat S&W een evenementenbureau voor bestuurders is.
 • Onze hoogste baas is gemeentesecretaris. De vorige was helemaal niet zichtbaar, die van nu al veel meer. Hoe bescherm je tegen bestuurlijke willekeur, dat zou de gemeentesecretaris moeten doen.
 • Je hebt echt visie nodig voor de langetermijn, de missie en visie bij S&W is niet erg sterk. Als je langetermijn visie hebt, dan kan je keuzes goed op elkaar afstemmen.

Kerntaken

 • Keuzes maken. Focus. We zijn van beheer en onderhoud op alle disciplines en participatie agenda. Adviesfunctie bij projecten. Het is goed om meer de opdrachtgeversrol te vervullen. Opdracht aanzetten bij andere partijen en beetje ondersteunen.
 • Maatschappij wordt brutaler, willen antwoorden. Moet nee antwoorden.
 • Er worden wel dingen bij ons neergelegd, maar ik zal S&W geen afvoerputje noemen. Ik vind de samenwerking goed tussen diensten. Ik laat ze ook kennismaken met de Stadsdelen, nodig mensen uit.
 • Ik vind het wel afgebakende taken. Maar per directeur verschillend hoe je dat interpreteert. In grote lijnen staan taken wel vast, maar ze bieden ook flexibiliteit.
 • Karin: We hebben generieke functieomschrijvingen. Ik maak de vertaalslag voor wat nodig is en wat past bij die persoon.

Ondersteuning

 • Wat wel druk geeft, we worden niet goed gefaciliteerd. Zowel medewerkers als TMO niet.
 • Voor bijv. de privacywetgeving, komt de taak bij mij als TMO. Dat zou ergens anders moeten liggen (Nabellen om te checken).
 • Willen nu convenant opstellen samen met DSB en BIS. Je moet dan blijven en zorgen dat je niet voor het karretje gespannen wordt. Dat is niks tegen DSB, die hebben het ook druk, maar het is wel belangrijk. Je moet in de basis afspraken maken en er ook wat voor terug krijgen. Niet dat wij geld daaraan kwijt zijn.
 • Dave: Ookal gaan, fysiek en sociaal los opereren, dat is opzich niet erg.
 • Karin: Je moet mensen ook vrijlaten. Dat is ook een stuk werkplezier, vertrouwen krijgen in wat je doet. Dat is ook lastig, mijn werknemer ging tijdens een overleg we eens tegen mij in. Maar, daar moet ruimte voor zijn.
 • Via generatiepact vallen nu twee mensen weg. Daardoor moeten mensen meer taken oppakken
 • Bespreken van werkdruk en capaciteit is ruimte. Soms hoor je wel nee, dat kan je niet voorkomen. Maar je kan het wel samen bespreken.
 • Karin: Ik heb een Jaar meegemaakt op Scheveningen waar er echt te weinig capaciteit was. Daar heb ik van geleerd, nu zorg ik dat ik vantevoren inschat wanneer er nieuwe mensen nodig zijn en stel ik optijd vacatures uit. Ook zorg ik dat er geld bij komt als we nieuwe projecten aannemen
 • Karin: S&W moet meer opdrachten wegzetten. Dat is een hapje uit je uitvoeringsbudget, maar je wint er veel voor terug.
 • Stadsdeelbreed steunen we elkaar ook.
 • Karin: Ik geloof in wijkagendas en rol in participatie.
 • Stafbureau moet steviger ingezet worden, maar die hebben momenteel de capaciteit niet om dat goed neer te zetten.
 • Er moet vooral denkkracht bij stafbureau. Karin: ik ben doener, Renate is echt een goede denker. Erg blij dat zij bij stafbureau zit en het zelfs gaat leiden.
 • Het management (TMO) is voorportaal om te zorgen dat werk behapbaar blijft. Ik heb dat echt geleerd en zie mijn hoofdtaak nu ook als het personeel. Die rol van het management moeten wij goed vastzetten, er is nu nog een hoop gefladder (worden taken gedaan die niet bij P zitten). Je ziet ook haantjesgedrag,
 • Het stafbureau pakt nu veel extra taken op om management te ondersteunen, bijvoorbeeld om te ondersteunen bij kennis over fysiek domein. Ook gek dat er geen uitvoerders bij zitten. Zitten veel generalisten terwijl je echt specialisten nodig hebt.
 • Zorg dat stukken goed op de agenda komen, communiceren met je team.

Lerende organisatie

 • Onvoldoende lerende organisatie. Dat valt of staat met de sectordirecteur.
 • Dave Smit: We moeten ook naar diensten en zo meer mensen naar de stadsdelen halen.
 • Dalen benutten, zoals deze vakantieperiode, om taken bij te werken en voor te bereiden.
 • Casper (wegbeheerder Scheveningen) heeft net pakketdienst gedraaid. Dan moet je alle meldingen langs, word je opgeroepen. Moest vooral s’nachts weg. Hij zit er s’ochtends wel weer, maar je ziet dat hij vermoeid is.

Naar DSB

 • Dave: Beleid en uitvoering bij DSB, dan verlies je controle en tegenkracht. Slager keurt ze eigen vlees niet. Dan is meerwaarde van het stadsdeel weg.
 • Milieu ander verhaal. Dat is nu veel gesteggel en extra lijntjes. Handiger als milieubeheer weer bij DSB gaat, want die zijn toch al uit elkaar getrokken. Het Contract en het geld zit bij DSB, maar door bij DPZ te werken is er veel ruis. Ze kunnen bij DPZ geen verschil bieden.
 • Regievoering over schip waar je geen sturing over hebt.

Cultuur

Zit ook wel in de cultuur om enthousiast zaken op te pakken. We zijn echte doeners, ook TMO.

Alternatief idee

Verhaal samen met de stadsdelen. Per 3. Presentatie per 3 stadsdelen.


02-08-2022 wandeling Berg en Dal

Participant: Jury van Vliet

Zelf druk creëren

 • Je staat aan de frontlijn en dan word je vaak ook verantwoordelijk gehouden voor dingen die mis gaan. Je word zelfs regelmatig op titel aangesproken. Dat klinkt heftig, maar valt nog wel mee. We worden meestal gedekt door richtlijnen zoals het handboek openbare ruimte.
 • Toch willen vanwege deze verantwoordelijkheid veel collega beheerders alle problemen tackelen in het vooroverleg met bijv. aannemers of particulieren. Zodat het in het contract al dichtgetimmerd is. Dat kost veel tijd en energie. Ikzelf laat het soms, dan heb je maar een keer een spoedje, je kan toch niet alles voorzien.
 • Hetgeen wat wij doen is overal net te weinig. Kabels en leidingen gas en water sanering zouden we moeten doen (bij centrum), maar bijna niet gedaan. Focus ligt nu op het afwerken van de mail. Deze informatie is makkelijk zichtbaar en daar word je sneller op aangesproken. De openbare ruimte vele minder vaak. Terwijl we in mijn optiek juist mee buiten zouden moeten lopen en minder bezig met digitale omgeving.
 • Divers maakt ook leuk, zoals Luc aangaf. Werkdruk is ook manier van benaderen.
 • Zit ook iets aan van goed inschatten. Ervaar zelf niet veel werkdruk. Rustige en drukke periodes. Rustige periodes moet je benutten om vooruit te werken
 • De Ene zegt “ik moet bij elk overleg zitten”, andere laat het. Er is ruimte om te zeggen wat voor overleggen wel en niet. Misschien ligt werkdruk ook op agendabeheersing. Kijken naar je agenda indeling. Welk overleg wel en welke niet.

(niet) heldere taken

 • Als DPZ zijn we georganiseerd dat we vanalles moeten doen. Dat is, vanuit het verleden, door steven aangemoedigd. Toen is gezegd “We moeten alles oplossen”.
 • Wegbeheerstaken zijn niet helder gestructureerd. We hebben een flexibele takenlijst, maar teveel staat open. Bij Speelbeheer en groenbeheer staat het al iets meer vast, dat zijn duidelijke kaders van waar je van bent. Millieubeheer is ook overal van en WJP al helemaal.
 • Geen kaders. Ruimte om te zeggen naar manager. Het moet opgelost worden, want dit valt niet in mijn taken.
 • Werkdruk ligt bij de aandeling van hoe wij het werk doen. Geen duidelijk hierarchie. Elk stadsdeel is anders, doet het anders. Voor onze taken is er niet vaak een duidelijk takenpakket of een procedure. Sommige mensen kunnen 10 ballen hooghouden en doen dat, maar laten steken vallen. Anderen hebben er eentje en dat is al veel.
 • Samen met andere diensten
 • Het moet van twee kanten komen. Ook leren van andere diensten. Leren we ook niet van, laat hen uitleggen hoe zij het doen. En soms ook daarnaartoe stappen, dat doen we ook niet.
 • Er worden veel taken over schutting gegooid, maar vervelende is, we hebben ook vaak een antwoord. Wij hebben kennis van de wijken, klachten, vergunningen etc. En als we het niet weten, dan zoeken we het uit.
 • DPZ wil altijd alles zelf doen.
 • DPZ wordt wel als loopjongen gebruikt.
 • Handig om te kijken naar coördinator die over diensten heenloopt.

Verdeling sociaal fysiek

 • Heb het idee dat managers niet weten waar fysiek mee bezig is. Veel denken ook, fysiek blijft toch wel drijven. Sociaal geeft meer werk. Daar zitten mee zorgen en dat komt ook sneller in de media (als het goed of mis gaat).
 • Wegbeheerders niet graag in de voorgrond, maar sociaal wel. Misschien hoort dat ook bij de taak, maar ook het karakter van mensen bij fysiek is anders.
 • Wij hebben clusters met wijkmanager en WJP. Sommige Wijkmanagers vangen fysieke zaken goed af. In andere wijken worden dingen toegezegd die niet kunnen over o.a. verkeerscirculaties, drempels, bestrating. Dan ben ik daar al een tijd geleden mee bezig geweest en komt het weer bij mij binnen. Je kan daar heel boos over worden, maar het is ook menselijk. Als mijn collega een goed uitleg geeft, dan is het op te lossen.

Organisatie

 • Probleem bij DPZ is dat we het zelf willen oplossen. We moeten eigenlijk Extern iemand brengen, die kan een concept opstellen en vervolgens moet iemand verantwoordelijk zijn voor de verandering. Dit kan bijv. bij de overleggen:
 • Leefbaarheid overleg is met alle beheerders van eigen stadsdeel, elk stadsdeel heeft dit. Doel is afstemmen. Vind het persoonlijk nikszeggend, mensen durven geen problemen te adresseren omdat ze bang zijn dat die taak bij hen komt. Er moet in dit overlegstructuur komen. Dan kan het echt nuttig zijn voor het verdelen van taken.
 • Fysiek domein merk ik weinig van. Komt wel eens wat uit, maar niet specifiek genoeg dat ik er iets mee kan. Voor mij is het niet altijd duidelijk waar taken vandaan komen, misschien wel bij senior, via fysiek domein. Als je weet waarom je iets moet doen, geeft het minder durk.
 • Participatie is voor nu een key om openbare ruimte leefbaar te houden. Kosten lopen verder op, als je dat kan wegleggen bij belanghebbende. Bijv groen onderhoud mensen vrijwillig neerzetten, scheelt in budget. Maar in het beleid staat ook dat er meer groen moet komen, ook dat komt in de kosten.
 • DSB maar je moet niet per se terug.  Wel lijn met DSB-lijn korter maken. Of participatie meer leggen bij DSB. Want decentraliseren van diensten, werkt dat?
 • Weet van Justin en Gerrit, dat ze een nieuwe structuur voor projectoverleggen organiserne, maar geen tijd om goed te regelen.
 • Structuur nu: Centraal orgaan waar alle individuele groepjes gaan om project te toetsen. Dat kan met DSO of DSB zijn. Belangrijk om stakeholders: bewoners en ondernemers mee te nemen.
 • Je moet structureel een overleg hebben die zorgt dat dit soort projecten getackeld worden en dat je van elkaar leert.
 • Paul, Justin, Dave die doen veel naast andere taken. Dat trekken ze zelf naar DPZ toe.
 • Als je gaat escaleren, aangeven dat er een sturctureel probleem is, dan word je op directeurniveau overruled. Bijv. tijdens een overdracht teken je niet voor een project, om dat te beheren. Maar uiteindelijk op directeurniveau gezegd, het is wel je verantwoordelijkheid. Dan ben je er toch weer van.
 • Energiegevers: als project, nieuwe werk van A tot Z loopt. Men is tevreden. Ik hoef zelf niet een medaille te krijgen, ik ben blij als bewoners blij zijn.
 • Leuk om duurzaamheids projecten te doen. We zitten in talloze overleggen, maar zien weinig resultaat. Concreet resultaat. Overleggen met verschillende diensten. Sander Brinkman. Kies ik zelf voor. Projectmatig te werk gaan vind ik leuk.Gaby Vries

Community builder Laak

1 Regel even

Dan krijg je een verzoek, regel even wat Bulgaren en Polen

Dan moet je nee durven zeggen

Het kan ook anders, dan gaan dienst medewerkers veel mee

2 Afstand tot materie

Ik was laatst op landelijk congres

Daar bleek dat allerlei specialisten niet gesproken hadden met doelgroep

Dan gaat het mis en zoiets frustreert ook

3 Duidelijke rol

In overleg met diensten zaak zeer gewaardeerd

Belangrijk is hoe je gepositioneerd wordt, door een directeur die zegt duidelijk waarom je er bij bent

Ik ben er om geluid bewoners te vertegenwoordigen

Dan wordt je gewaardeerd en wordt er naar je geluisterd

4 Nieuwe collega’s

Nieuwe collega’s gaan erg in diepe

Helpt om ze duidelijk in netwerk te introduceren

Ik schrijf alles op wat ik doe

Gebruik daar ook een plan voor dat ik bespreek met leidinggevende

In begin moet je tijd nemen en je collega overal introduceren

Laatst wat een collega vertrokken zonder ook maar iets achter te laten, dat is slecht

Belangrijk is om na te denken over de doorontwikkeling van een taak

Ik zou wel meer ben nu wat ouder willen investeren in doorgeven van mijn kennis in een mentorprogramma

5 Community building is van alles

Als ik op kantoor ben

Ben ik zo paar uur kwijt met collega’s die info van me willen hebben

Maakt het druk

Gelukkig heb ik management die mij bewust afschermt

6 Even weg

Ik ga af en toe bewust even ergens buiten kantoor zitten om met focus te

Op kantoor wordt over van alles gekletst zonder idee waarom

Dat is dodelijk

7 Niet overal bij zitten

Je moet selectief zijn en niet overal bij gaan zitten

Steeds nadenken wat voor meerwaarde kan ik leveren en wat levert het op

Neem thema als arbeidsmigranten, daar gebeurt landelijk en stedelijk zoveel op

Ik denk steeds pas het bij mijn opdracht om hier over mee te praten

8 WJP

Ik was voorheen WJP er

Toen ik zoveel met bewoners praatte werd ik gevraagd om community builder te worden

WJP is erg veel tijd bezig met administratie

Daar ligt ook een spanning, dan komt de wijkagenda erbij en vlieg je erin maar dat andere werk moet ook nog

9 Zelf invullen

Je moet ook kijken hoe je je werk invult

Wat geeft energie

Zo verminder je ook de werkdruk

10 nadenken als management

Als je als mamagent mensen ergens heen stuurt

Moet je goed van te voeren nadenken over waarom en wat

Daar ben je ook zelf bij, je kunt aangeven of iets wel of niet nuttig is

Dan blijver er maar dingen liggen

Er blijven altijd dingen liggen

Denk aan vliegtuig wat de stewardess zegt eerst goed voor je zelf zorgen voor je een ander kan zorgen

11 kort teamoverleg

Ons teamoverleg duurt een half uur

Kort houden lekker niet uitweiden

12 besluitvorming

Een nieuwe collega van OCW komt uit bedrijfsleven

Valt haar op hoe rommelig besluitvorming is

Dingen blijven liggen

Nu wordt geschermd met er is geen college

Dat duurt al een jaar

13 nee zeggen

Je moet nee zeggen

Tegen collega, tegen management maar ook tegen politieke interventie

14 geld regelen

Veel tijd gaat op een geld regelen

Dat is 70 van je werk

Zonder geld kun je niks

Gelukkig heb ik wat handgeld gekregen, dat is goudWandeling Theresiastraat
• Juist na coronaperiode kan je zelf bepalen waar je werkt, wat werkt voor jou.
• Dinsdag is werkdag op locatie LY team duurzaamheid
• Ook als manager belangrijk om contact te zoeken met

collega


Wandeling Theresiastraat
• Juist na coronaperiode kan je zelf bepalen waar je werkt, wat werkt voor jou.
• Dinsdag is werkdag op locatie LY team duurzaamheid
• Ook als manager belangrijk om contact te zoeken met collega

•  Het is wel een thema. Als TM zie je hoe mensen er verschillend mee omgaan. Zelf altijd weten te balanceren en ook relativeren. 
•  Zit hem in stapeling op bepaalde dagen, dinsdag begint een stapeling te worden. zoveel bezig dat je niks goed kan doen. 
•  Ook andere teams plannen dan. 
•  Piekmomenten. December opeens veel geld uitgeven. Hele jaar strijden om budget te krijgen. Eind van het jaar geld over, maar dan niemand tijd. 
•  70% van tijd achter geld aan het jagen
•  Team werkt ook voor andere teams, zoals DSO wonen. We hebben nog niet zo professioneel op poten. Er is geen systeem opgezet voor budget voor ons. 
•  Nog niet officieel in Oracle. 

•  In mijn geval melding niet gelijk oplossen, maar wel steeds meer dat collega’s bellen met personele vraag. Ik blok het niet in maar vrijdag automatisch minder afspraken. 
•  Improvisatie is leuk.

•  Team duurzaamheid is idealistisch. Toch wel met achterhoofd er moet veel verandering. Ze voelen zich verantwoordelijk.
•  Vrij in te vullen rol. 
•  Ik maak een werkplan daar staat hier zijn we voor. 
•  Sommige collega’s vinden dat wij niet gezien worden door de rest van de organisatie. 
•  Komt niet helemaal prioriteit lijst, want je bent ook voor de stad. Je kan niet altijd dat interne spel spelen. 
•  Veel personeelswisselingen, je moet het contact met andere diensten vaak opnieuw doen. 

•  Ben de missie wel gaan gebruiken. 

•  Rol goed definiëren,hij kan niet overal de projectmanager zijn. 
•  Team bestaat als 7 jaar. Je moet wel doorgaan met wat goed gaat. Continuïteit is naast vernieuwen belangrijk. 
•  Er wordt veel gestart, er kunnen ook wel is dingen afgemaakt doen. Bijv. Hoppler. 
•  Nu is de ondersteuning wel goed door controllers. Intern verrekenen is Ab wel echt mee bezig, maar te weinig tijd om dat snel te doen. 
•  Communicatie is voor ons lastig, geen adviseur. Dus dat is zoeken. Maar bij energietransitie zijn die wel, alleen vinden die ons niet of willen niet voor ons werken. 
•  Wij hebben minder met stadsdeel zaken. Thema duurzaamheid niet in domeinen gedacht. Maar misschien te weinig aanwezig. Maar ook blij, want al veel vergaderen met diensten. 
•  Voor s&w niet helder welke clubjes er zijn. 
•  Waar kan je wat agenderen. 
•  Frans had nooit tijd als manager, grote frustratie. 
•
•  Het is wel een thema. Als TM zie je hoe mensen er verschillend mee omgaan. Zelf altijd weten te balanceren en ook relativeren. 
•  Zit hem in stapeling op bepaalde dagen, dinsdag begint een stapeling te worden. zoveel bezig dat je niks goed kan doen. 
•  Ook andere teams plannen dan. 
•  Piekmomenten. December opeens veel geld uitgeven. Hele jaar strijden om budget te krijgen. Eind van het jaar geld over, maar dan niemand tijd. 
•  70% van tijd achter geld aan het jagen
•  Team werkt ook voor andere teams, zoals DSO wonen. We hebben nog niet zo professioneel op poten. Er is geen systeem opgezet voor budget voor ons. 
•  Nog niet officieel in Oracle. 

•  In mijn geval melding niet gelijk oplossen, maar wel steeds meer dat collega’s bellen met personele vraag. Ik blok het niet in maar vrijdag automatisch minder afspraken. 
•  Improvisatie is leuk.

•  Team duurzaamheid is idealistisch. Toch wel met achterhoofd er moet veel verandering. Ze voelen zich verantwoordelijk.
•  Vrij in te vullen rol. 
•  Ik maak een werkplan daar staat hier zijn we voor. 
•  Sommige collega’s vinden dat wij niet gezien worden door de rest van de organisatie. 
•  Komt niet helemaal prioriteit lijst, want je bent ook voor de stad. Je kan niet altijd dat interne spel spelen. 
•  Veel personeelswisselingen, je moet het contact met andere diensten vaak opnieuw doen. 

•  Ben de missie wel gaan gebruiken. 

•  Rol goed definiëren,hij kan niet overal de projectmanager zijn. 
•  Team bestaat als 7 jaar. Je moet wel doorgaan met wat goed gaat. Continuïteit is naast vernieuwen belangrijk. 
•  Er wordt veel gestart, er kunnen ook wel is dingen afgemaakt doen. Bijv. Hoppler. 
•  Nu is de ondersteuning wel goed door controllers. Intern verrekenen is Ab wel echt mee bezig, maar te weinig tijd om dat snel te doen. 
•  Communicatie is voor ons lastig, geen adviseur. Dus dat is zoeken. Maar bij energietransitie zijn die wel, alleen vinden die ons niet of willen niet voor ons werken. 
•  Wij hebben minder met stadsdeel zaken. Thema duurzaamheid niet in domeinen gedacht. Maar misschien te weinig aanwezig. Maar ook blij, want al veel vergaderen met diensten. 
•  Voor s&w niet helder welke clubjes er zijn. 
•  Waar kan je wat agenderen. 
•  Frans had nooit tijd als manager, grote frustratie. 
•

Benita
• Het is ook aard beestje. Ik voel me verantwoordelijk. Collega bij secretariaat heeft dat niet.
• Zorg van werkgever en leidinggevende en klussen die erbij komen moeten eerder opgepakt worden.
• Vaak weet een TM niet wat ik extra oppak. Je moet aan de voorkant echt goed rollen en taken omschrijven en dat afschermen. Ook naar diensten toe. Helder zijn wat doen wij wel en wat niet.
• DPZ is eindstation. Uitvoerende dienst.
• Financien, communicatie, registratie van bestuurlijke stukken en brieven. Daar zaten mensen voor op stadsdelen, is nu gedigitaliseerd.
• In oracle moet nieuwe crediteurs aanmaken in het systeem.
• We worden al vaker meegevraagd aan tafel bij DSO en DSB.
• Nu werkgroep in leven geroepen. Grote bouwopgaven. Zitten senior beheerders in.
• Gister brief binnen over werkzaamheden in buurt. Teruggebracht naar juiste taalniveau. Frank heeft gezegd, stuur terug naar DSB. Teruggestuurd want nog steeds niet goed. Maar Mustapha geeft aan, door kosten gaan ze knippen in twee fases. Commissie Loosduinen en met stakeholders helemaal heen contact. Dus projectleider gecommuniceerd, je moet echt eerst uitleggen aan bewoners. Maar ze gaan ons bellen, want Mustaphas handtekeningen staan eronder.
• Budgetten zijn bij decentralisatie niet meegekomen.

•  Voor mij was wijkagenda er ineens. Nu toegespitst op bepaalde wijk. Ik sprak Wouter, die is slim. Er is geen geld, dus je lift mee met bestaande projecten, van andere diensten. 

•  Digitalisering is prima, maar dump het niet de organisatie in. Net als digitaliseren van briefnummers en bestuurlijke stukken. 
•  Op haagse Hout doen ze dan als buddies voor inkooporders.
•  Maak een buddysysteem voor nieuwe medewerkers. 
•  Rituelen zoals de eed afleggen zie ik bijna niet meer. 

•  Je bent vangnet want je bent eindstation. 
•  Je hebt niet altijd tijd om uit te zoeken, maar moet dat wel doen
•  Mijn functie bestaat niet. Nu heeft diana van Luin wel procesondersteuner in de functie gekregen. 
•  Doorontwikkeling van banen. Marc kan geen wijkmanager worden want heeft geen HBO. 
•  Er werd een tijd gezegd dat ik wel communicatie adviseur kan worden. Daar was enthousiasme over, maar communicatie haakte uiteindelijk af. Weinig begeleiding. Mustapha en Frank trekken. Kreeg mail terug dat Benita wel snuffelstage kan doen. Terwijl ik alle communicatie voor wijkbudget gedaan.


•  Clubjes is vooral in fysiek domein. Maar alles is overzichtelijker gewoorden. Mandaat ook niet helder. Sta er te ver vanaf, maar merk er niks van. 
•  Veel te veel overlegstructuren. Sluit ook nog aan met andere diensten bij overleggen. 
•  Huub vraagt soms aan Roberto( stafbureau) om advies. Die weet hoe geld verdeeld is. 
•  Potje geld.

•  Niet geinformeerd over TMO en MT gebeurt. Vroeger met Harm was dat wel. 
•
[17:26, 24-08-2022] Roman Zakelijk: Werkdruk Parkoers twee
• Missie DPZ die hebben we drie jaar geleden tijdens sessie gehad. Opdracht gekregen om missie uit te dragen naar de partners. Fred en ik hebben dat jaren uitgedragen om bij hen op agenda te krijgen. Na jaar kwamen we erachter dat het niet lukt. Ze vinden het niet belangrijk.

•  Kan van moment veranderen. Je moet echt een en ander doen om mensen goed voor te lichten. 
•  Gister advies geven over vergunningen. Bij afdelingen vergunningen ging niet goed . Die zetten dat door naar Wabo groenloket. Maar daar is het niet goed gegaan. Daar is veel verloop. Draaideuren personeel. dat komt niet door bij ons. En dan krijg je gister opeens drie megavergunningen. 
•  Bewoners zijn ook echt mondiger geworden. Nee wordt niet geaccepteerd. 
•  Ja het is werk is moeilijker geworden. Als je jaren rond loopt. Dan ken je veel partijen, dat helpt ontzettender. Vroeger gingen 5 man administratief wegtypen. Vroeger kon je uitleggen wat er aan dossiers ligt. Nu is dat digitaal minder zichtbaarheid
•  Wij vragen offertes aan richting aannemer. Je krijgt nu vragen terug wat is oppervlakte, wat voor soorten, hoeveel per m2. Rollen zijn omgedraaid, wij moeten alles aanleveren aan bedrijfsbureau. Wij leveren dat aan bij calculator. Wij moeten factureren. Wij moeten crediteuren aanmaken. Je was vroeger nog echt met je vak bezig. Je komt nu niet meer naar buiten. 
•  Vaker meegemaakt dat er wordt gekeken. Nu weer kijken naar centraliseren. Hele groen structuur moet je bij elkaar stoppen. We kunnen zelfde werk op stadsdeel doen, maar wel terug naar DSB. Wij houden ons netwerk. Je krijgt ook stuk geld bij. 
•  Wij vertellen wat de basis is. Er gaat veel tijd kwijt aan collecteren voor geld. De achterkant structuren. ALgemeen directeuren zijn ook al lang bezig om productgroepen bij elkaar te brengen
•  Als kortsgediende, vind ik vooral beheren niet kloppen. Niet proactief maar reactief. Als er iets niet klopt dan gaan wij rennen. 
•  Als het niet verandert lopen we steeds meer achter de feiten aan. 
•  Ergens in procedures zijn beslistermijnen ingevoegd. Je hebt op een vraag 14 dagen. Dat werkt alleen niet als je er 1000 krijgt. En er zijn ook nog andere taken bijgekomen. Maar de 14 dagen termijn blijft. 
•  Nu doen 2 beheerders taken wat vroeger 5 man deden. Eenvoudige rekensom. 
•  We hadden vroeger bedrijfsbureas op stadsbureaus. 
•  We hebben gevraagd aan Steven, wat is onze toekomstvisie. Daar krijgen we geen goed antwoord op. 
•  Heb 60 80 uur gewerkt. Maar als je 7 dagen in de week buffelt is er iets mis. 
•  Ik heb momenten gehad dat er 60 uur vergadering zitten. Uit vergadering 1 of 2 een appje. In 1 vergadering van 2 uur kreeg ik 40 rode telefoontjes. Je zegt ze af, maar als die vraag niet gesteld kan worden, dan komt die in je mail.
•  Stel dat Peter nu belt. Hij is maatje, dan neem ik op. Als je collega’s niet helpt, dan blijf je bezig. 
•  Verantwoordelijkheidsgevoel is bij fysiek domein erg groot. Door bezuiniging krijgen we veel achterstand. Dat levert ontevreden. Ook ontevreden politiek. 
•  Je moet een benchmark opzetten. Aantal vergunningen. wij zijn zoveel in stadsdeel dat we vragen hoeveel vergunningen doen we. Je loopt met je tong op je schoenen. 

•  Je hoort nu dingen, dat kunnen we niet veranderen. Gemeentefonds gaat juist knijpen. Dus waar haal je energie vandaan. Daar moet je aan vasthouden. Wij gaan geen invloed uitoefenen dat er miljoenen bij komen. 
•  Het geheim zit er denk ik in om terug te gaan naar wat vind ik nou leuk aan werk. 
•  Met bewoners werken krijg ik energie van, en diversiteit. 
•  Dan hoop ik dat mensen aan de bel trekken als het niet goed gaat. Ik hoop dat mensen het ook mijn probleem maken.
•  Iemand zit zo lang op stoeltje, iemand van vergunningen, die heeft nu lichamelijke klachten. 
•  Je moet lol hebben om met mensen te gaan praten. Maar heel veel dingen heb ik geen WJP nodig. Met groen heb je wel meer dat je samen met WJP optrekt. 
•  Dave Smit vragen om notitie die naar Steven is gegaan.
•  Goed idee om meer de wijk in te gaan en met vakdisciplines even zitten en dan kunnen bewoners vragen stellen. Je haalt werk weg bij technisch medewerker, dan lopen meldingen terug. Maar essentie of grote problemen komen daar niet altijd terug. 
•  Online krijg je sneller negatieve meldingen. Door de wijk in te gaan hoor je ook tevreden mensen. 
•  In verkoopbrochures van projectontwikelaars worden wijken prachtig verkocht. Dat kan je niet altijd waar maken. Zijn we al jaren mee bezig. 

•  Inhoudelijk had ik echt beter begeleiding nodig. Waar moet ik heen. Je moet proberen op zelfde golflengte te komen als gemeentelijk orgaan.
[17:27, 24-08-2022] Roman Zakelijk: Sessie meer en bosch
1 mei participatie en schoon
7 escamp 2,5 secretariaat en daarna millieubeheer.

•  Onderverdelen in workload en gevoel dat je zelf hebt. Workload grote verschil tussen stadsdelen.
•  Als ik kijk naar millieubeheer escamp dan was probleem wijken, veel groter dan Loosduinen. En ook het stukje team, daar zijn ook de verschillen groot. Hoe escamp 2 millieu en op andere stadsdelen meer. 
•  Je kan uit meldingsystemen echt wel zien wat druk is
•  Je merkt wel als SD, rustiger stadsdeel is neventeken. 
•  Als je kijkt naar ratten in escamp is extreem. Maar WJP zegt daar ben ik niet van , dat is Millieubeheer. 
•  In escamp zijn er van 5 naar 1 WJPErs gegaan. Beheer valt ook weg
•  Toen ik begon , heb ik na 1 maand secretariaat en WJP geweest. Ik wist afgelopen november 
•  Augustus vacature open 1 maart ben ik weggegaan
•  Zowel escamp als centrum hebben 2 teammanager. 
•  Millieubeheer doet ook spelen en ook stukje wegbeheer.
•  Groen en schoon kan je juist participatie doen. 
•  Eigenlijk moet er goede samenwerking zijn tussen dpz en DSB. Budgetten gaan nu niet mee met ontwikkelingen. Als je iets snel wilt regelen, dan moet je snel opdracht uitzetten. Maar dan gaat het aan je voorbij. 
•  Dit is een systeemprobleem van hele gemeente Den Haag. 

•  Er zal in mijn stadsdeel ook echt wel geklaagd worden. Maar ik kan hand in vuur steken dat LY toch goed geregeld is. Het is ook goed gestructureerd. 
•  Gekeken naar prioriteiten, goed overlegd. Relativering. 
•  Ik zie dat op sommige stadsdelen manager of directeurs daar niet aan toe komen. Om dat goed te regelen.
•  LY is wel allemaal voorspelbaarder. 
•  Constant kijken kan dit wel, kan dit niet. 

•  Gemiddelde spin of control is 14 15 man. Qua tijd zou het moeten kunnen. Maar TMO is soms meer dan derde bezig met inhoudelijke dossiers.

•  Er zijn stukken geschreven bij DSB over rattenaanpak die gaan landen op L&B budget. Ik heb daar met mensen over gehad. Ben gaan lobbyen, laten we kijken of rattenaanpak bij DSB kan landen. Ze zeiden ja is mooi, ga maar schrijven. Kreeg later mailtje, moet toch van jullie L&B budget gaan. Ben er ongeveer jaar mee bezig geweest. Had op gegeven moment millieubeheerdersoverleg aangekaart. DSB zat daar ook bij, die dachten oh we moeten rattenprobleem aanpakken. 

•  Er moeten naar mijn mening Petra, nieuwe schalen bij. Je hebt 7 en 8 en dan 12 13 14. Je moet als senior pad effenen. 
•  Meer 10 en 11. 
•  Petra, we laten teveel los. Want ik gaf bij Lawrence rattenprobleem aan en heb er niks meer van gehoord. Moest zelf lopen. 

•  Den Haag heeft als doel om te gaan verdichten. De lucht in. Er is veel sloop en nieuwbouw. Laak wordt enorm gebouwd. Op stadsdelen komen er geen handjes bij, of geld bij, om dat gebied te beheren.
•  Petra daarom is wel team grote bouwopgaven gestart. Zij zorgen ervoor dat in kaart wordt gebracht wat kost het. Moet je wel leuren om geld. 
•  Ook een kwestie van goed inorganiseren. 
•  CEDA melding keten schoon. Dat is drama. Nieuw control systeem ook. 
•  TMO kan prima 30% inhoud doen. Niet meer
•  Tactisch strategisch niveau meer mensen nodig

ED

contact bewoners
denken mee
terug zichtbaar
vrijwilligerswerk doen
good will
schilderijtje
ondrnemers persoectief

investeren
ook
duidelijj
regelen voor burgers
10 paaltjes
drempels communicatie
straatnaamborden 35.000
laatst
creativiteit
facebook bewustwordin
goed betaald
adviseren vergunningeb
evenmenten adviseren
oarasol plaatsen
onderneners
ondernemers rigade
commercieel opstarten
aannemrs partij
i koop
afdelingeb
centraliseren bedrijfsvoering
prioriteiten stellen
neerleggen oppakken
betekent maximaal
nioit langs heen
stadselen wijken
partioatue
dso en dab
oartioatie iedere inrichting geweek
bonenbuurt beter

ook aanbod geworden!
weken overdoen
geen mobileie tekefion
geen maik
verstoorders
siciale media
ochtend naar buiten toe
als locaties naar hoofd
ik zit thuis hoof


meer en neer
meer gekd
naar takenpakket
jlappen
die afdeling en afdeling overlooen
over partijen richting werkbeheer
waterbad effect

hard werken zacht werken
lunchbox
heel gezegd
eind van druj
meekt niet
ondernemers

brigade
waar zijn
oplossen
plan getrokken

ondernemersbrigade fred stadsdeelkantoor
ambtnaar
hetjenbaar buitenlooen
wgeneheerder

wegbeheer alles langs
milieu restcontainer verkerrsvenilig
beoordelen
vallen onder
vergunning
die komt langs
groen openbare ruimte
wij doen
jammer
ellende slecht kwaliteot van petsoneel
binnen krijgen
alles wat opknapt
geen personeel ge krijgen oplevering straat deken zesje
strees van frustratie
interne partijen
veeg en straatbedrijf
administratie ontlast
centraliseren verdeeld minder kwetsbaar
syeeds meer
twee stadeelkantoren samenwerken
een ditectuer
mustapha
een kantoor
wegen wel ge vinden
keus gek niet betaald
werk
damen doen
wisseling interne partoj kennis van zaken
bewpners vogelwijk
gemeente
dossier 121 tijdsmeting beeld
cursis gedaan meer salaris
7 en 8
geen beheerder gebiedstegissier
geen beheer gebiedstegie
mee te maken en verbouwing
linn16
alle partijen
dagelijks beheer
komt meen
je leuk beheerder
takenpakket
deel van .
nieuw binnen
moet ik doen
exact lieggen
cosch mentor
weten waarvhet hebt leidraad
kunnen goed luisteren met wie doen
mee nemenlootzak doen
nket commercieel
procedures halen
week vrij
mail
600
6000
beheerders allemaal betrokken tegengewerkt
financieen gezond bedrijf
offerte akkkoord boek m
geboekt
bedrijfsmatig
schilder ik ben brood bakken
fout maakt afrekenen
afrekening duingebied
73 ooo afgeboekt dit jaar
75 000
niet kennen
tegen aan
milieu groen riolering kpn eneco
onder,ing collega niet weet
weg weten rondbellen
iemand die weet
slaan dicht
frustratie
doorzetten
wil graag meer
anders mensen
tijdje terug zo ver van beter
melding drie dagen teactie
drie dagen op
westland

gaan kopen harder lopen rek eruit
ondet.ing
niet werken
probleem ontstaan dan gexvhakeld blusssen actie
bewoner pleaden nee zeggen
zeggen
afde,ing naar buiten getreden
digitaal
wij v   Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving BeantwoordenDoorsturen