Een Zomer(s) Programma

1 Introductie

In de komende weken en maanden gaat een deel van onze S&W collega’s op reis, terwijl een ander deel doorwerkt. Met hen willen in de komende periode aan de slag, maar dan op een zomerse manier. De werktitel is ‘Weg Met Werkdruk’.

We bouwen voort op de verschillende oplossingsrichtingen, rijp en groen, die tijdens het samen met de OR georganiseerde werkdruk ontbijt zijn opgehaald. In de bijgevoegde film zijn deze oplossingen te horen (er is overigens nog meer achtergrondmateriaal verzameld):

2 Spelregels

Voor het ‘Weg met Werkdruk’ programma gelden drie spelregels:

A We gebruiken zomerse werkvormen (een wandeling, filmpjes kijken, spelen)

B Elke activiteit duurt maximaal een uur, exclusief eventueel de reistijd. Zo blijft het beslag op de tijd beperkt!

C Elke ontmoeting (zie hierna) wordt ‘inhoudelijk’ optimaal voorbereid, om zo echt tot zaken te komen/voorstellen te maken die realiseerbaar en aansprekend zijn!

3 Thema’s

Om de werkdruk te beperken zijn vooral de volgende zes wegen genoemd.

A De weg weten

Werkdruk ontstaat doordat medewerkers onvoldoende de weg weten in de eigen organisatie. Dit geldt vooral voor de medewerkers die relatief kort bij S&W werken.

Denk o.a. aan:

Een dag lang werken op een ander stadsdeel

Inwerkprogramma nieuwe medewerkers, goed en beter inwerken

Buddy systemen introduceren

Smoelenboek

B Weten wat bij een rol past

Werkdruk ontstaat omdat activiteiten of taken worden opgepakt die niet bij de rol horen

Einde aan u vraagt wij draaien cultuur

Denk o.a. aan:

Takenboeken a la WJP of Speelbeheer voor dummy

Positionering naar ‘buitenwacht’

C Taken overdragen

Werkdruk wordt verlicht door taken over te dragen aan de vak diensten, vanuit een eigen visie

Denk o.a. aan:

Capaciteitsonderzoek om visie te onderbouwen

Ruimte voor flexibel, ad hoc werk vergroten

D Besluitvorming veranderen

Werkdruk wordt minder door de wijze van vergaderen en besluiten nemen te veranderen

Denk o.a. aan:

Opzet werkoverleg

Overleg maximaliseren

Plattere overlegstructuren, ook of vooral richting bewoners

Stappenplannen voor besluitvorming (herzien)

Bewoners sneller informeren

E Talent benutten

Werkdruk verandert door het beschikbare talent beter te benutten, met als motto ‘doen waar je goed in bent’

Ondersteuning anders inrichten

Centraliseren en bundelen

Professioneel samenwerken met diensten

F Ervaring en opbrengsten delen

Werkdruk wordt minder wanneer wat succesvol is beter te verspreiden

Wijkgericht werken anders inrichten


4 Programma

We organiseren en begeleiden onder de vlag van werkdruk vier zomers(e)-activiteiten.

A EEN TERRAS PAKKEN Zoals iedereen ooit weleens ervaren heeft worden ‘in de horeca’ vaak doorbraken bereikt. In die geest, we ontmoeten hoofdrolspelers op een terras, om op ontspannen manier door te pakken met een lastige of ronduit gevoelige kwesties rond werkdruk. Om zaken te doen!

B FILMPJE KIEZEN. Filmpjes kijken is makkelijk tegenwoordig, een probleem is soms te kiezen uit het grote aanbod. We maken over verschillende issues een flink aantal heldere keuze filmpjes, waarbij we deelnemers vragen – online en uit de luie stoel – een duidelijk keuze te maken. Zo kiezen we ‘samen’ een plan voor de aanpak van werkdruk.  

C S&W NAAR ZEE. Het strand is de plek om even te luchten. We organiseren korte strandwandelingen, kort en luchtig, met verrassende combi’s van hoofdrolspelers. Waarbij al lopend het hart wordt gelucht, zaken worden verduidelijkt. Meer begrip is het begin van elke oplossing.

D HET BORD SPEL. Tijdens een energiek bordspel wordt alle fantasie aangesproken. In korte tijd worden – met hulp van de spelopdrachten – nieuwe routes verkend en ontwikkeld.