DE YES – NO – EN  HOW! – GAME

1 ACTIE Een half jaar voor verlaten van school onderzoeken de school samen met ‘een coördinerend orgaan’ samen met de jongere zijn voor vervolg naar werk, onderwijs of dagbesteding of haar kansen in de maatschappij.

2 ACTIE Na het verlaten van de school volgt ‘een nieuw orgaan’ de jongeren tot ze drieëntwintig en liefst tot zeventwintig jaar zijn (project samenwerking nazorg). En, moeten alle jongeren gevolgd worden? Is daarbij onderscheidt nodig tussen PRO en VSO?

3 PLAN Eenduidige aanpak nazorg met een sluitende keten

4 PLAN Bij nazorg niet alleen focus op zorg en arbeid, maar ook op wonen en financiën.

5 ACTIE Banenafspraak omarmen (met loonkostensubsidie voor werkgevers), met voorlichting jongere en ouders (‘onterechte angst voor een stempel’)

6 CASUS Stel je komt bij chef groente op het matje en je krijgt te horen je leerling heeft een klant gezegd dat hij langer dan zijn neus moet kijken, dat er zeker wel witlof is. Dit was niet de eerste keer. Wat doe je?

7 PLAN Chris: Scholen zijn te conservatief als het gaat om tijdstip van stages

8 ACTIE Miranda en Marieke: Een eigen school jobcoach

9 PLAN de ontwikkelingsgerichte kant van dagbesteding uitbouwen en versterken

10 PLAN Miranda en Marieke: Actief gebruik maken van personeelstekort bij Zorg en Welzijn Sector, kan dit en hoe?

11 ACTIE Harm en Ruurd: BOKS als methode omarmen en invoeren. Kan dit en hoe?