Zomerprogamma Fantastische Lijnen

Update

Ha ‘fantastische vrienden’,

Geweldig dat jullie allemaal zo positief gereageerd hebben op plan voor het zomerprogramma. We proberen het programma zo op te zetten, dat we er ook een aantal ‘nieuwe tradities’ aan overhouden!

DE EERSTE TRADITIE: SPECIAL TIMES
Een van de eerste nieuwe tradities wordt het met regelmaat uitgeven van de Special Times, met het idee ‘we zitten allemaal in de redactie’! Het leuke daarvan is dat we daarmee ook onze relaties op een aardige manier informeren over wat we doen & wat ons bezighoud.

EVEN AANMELDEN BIJ HET PLATFORM
We vragen jullie je allemaal even aan te melden in het nieuwe platform Fantastische Lijnen. Dat wordt ons virtuele clubhuis, waar we elkaar ook makkelijk kunnen ontmoeten. Aanmelden kan via deze link.

BEGIN JULI: DE ZOMERWANDELING
We gaan nu op korte termijn een aantal edities van de Special Times uitgeven. En, we organiseren (met mogelijk als vertrekpunt VSO Het Duin, dan zitten we al een beetje bij het strand!) een zomerwandeling onze hele groep, met o.a. mini-presentatie & lessen uit de Special Times!

De datum voor de wandeling is DINSDAG 13 juli, om drie uur.

STAGE – JOURNAAL, traditie 2

Samen met CAROLINE PEETERS, kersverse stage-coördinator van VSO- Het Duin, gaan we een eerste editie maken van HET STAGE JOURNAAL (dat kan in woord en beeld). Waarin leerlingen, begeleiders op de dagbesteding, coördinatoren, werkgevers of jobcoaches aan het woord komen!

HET WERKBEZOEK, traditie 3

We proberen steeds een laagdrempelig werkbezoek te organiseren, en daarvan verslag te doen. De eerste keer is dit – waarschijnlijk – het Werkgevers Service Punt in de Duin en Bollen Streek. Peter Groen van LEO KANNER gaat mee op bezoek en MARION HOPMAN sluit (waarschijnlijk) ook aan.

GOUDEN VOORBEELDEN, traditie 4

Ook buiten onze regio valt (natuurlijk) veel te leren. We gaan met Marion van Leeuwen in gesprek met Patrick Halink van het bureau Edunova, die ons hopelijk wegwijs maakt in ‘innovatie-land’. Wie weet, op welke gedachtes we nog worden gebracht!

WERKGEVERS IN BEELD, traditie 5

Het was echt een hoogtepuntje uit de eerste editie van de Special Times. Het verslagje van de bezoeken aan (nieuwe) werkgevers door het team van Henk Nierop, van het Waterland. Dat smaakt naar meer, samen met Henk gaan we op jacht naar nog meer contacten!

PLANNEN & MIDDELEN, traditie 6

Wie vraagt wordt … NIET overgeslagen. Voor goede ideeën is er toch altijd geld. We inventariseren, samen met Marian Hopman, projectleider aanpak jeugdwerkloosheid voor Holland Rijnland, onder andere tijdens de zojuist genoemde ZOMER WANDELING, wensen voor nieuwe initiatieven. En gaan in gesprek met Nienke van Karsen, procesregisseur arbeidstoeleiding vso-pro, en ons contactpersoon bij het ministerie, in gesprek over realisatie. Niet geschoten is altijd mis!

Hartelijke groet,

PAUL & EELCO