ZOMERPROGRAMMA FANTASTISCHE LIJNEN

CONCEPT

De zomer lonkt, met misschien wel steeds meer ruimte om elkaar ‘in het echt’ te ontmoeten! Wellicht via een mooie ‘wandeling’, eindelijk weer naar buiten! De datum daarvoor stellen we binnenkort vast!

We anticiperen daar al vast op voor. Zodat we heel goed beslagen ten ijs komen en wellicht een mooie reeks van gasten van Fantastische Lijnen kunnen uitnodigen. Dit doen we door een reeks van kleine activiteiten die we in een expositie bij elkaar brengen. Het idee is dat op elke activiteit kunnen inschrijven, met raad en wellicht ook daad, waarbij Eelco & Paul als ‘actieve regisseur’ optreden. Van en over elke activiteit wordt een speciale editie gemaakt van de inmiddels wat bekende Special Times!

ZOMERLIJST (concept)
Onze vraag is: WIE KAN EVEN MEEHELPEN? ER ZIJN 7 ACTIES, LAAT EVEN WETEN BIJ WELKE ACTIE HAND- EN SPANDIENSTEN MOGELIJK ZIJN! BEDANKT ALVAST!! GROET!! PAUL EN EELCO

1 GELD MOET ROLLEN
Recent vindt een regionale werktafel plaats (bekijk even het document, wachtwoord is: tafel). Met 7 concrete adviezen & thema’s om verder uit te werken. Voor enkele daarvan geldt (helaas niet allemaal) dat daar ook extra middelen voor beschikbaar komen. We zoeken uit voor welke onderwerpen dat specifiek geldt en komen vervolgens met een voorstel ‘they can’t refuse’.
Ja, daar help ik aan mee (naam:…)

2 EEN SPECIALE VLOG
Het was bijna de ontdekking van de vorige editie van de Special Times. Op sommigen scholen wordt druk geëxperimenteerd met leerlingen die vlogs maken, zoals een weekbericht. Speciaal voor onze groep Fantastische Lijnen dagen we enkele leerlingen speciaal voor ons ook een vlog te maken, over een onderwerp dat hen nauw aan het hart gaat!
Ja, daar help ik aan mee (naam:…)

3 LONKEN NAAR PARTNERS
Het komt zo af en toe eens ter sprake. Kunnen we onze groep niet wat verbreden, met een andere school, rijksambtenaren, werkgevers of ouders, consultants. We noemen 2 personen of organisaties die we graag ‘erbij’ willen hebben en doen hen een origineel aanzoek. Eens kijken wat dat oplevert!
Ja, daar help ik aan mee (naam:…)

4 OUDERS IN BEELD
Niets is zo leerzaam als het gesprek met de ervaringsdeskundigen. Dat zijn natuurlijk onze leerlingen, maar ook betrokken ouders. We organiseren met hen een wandelgesprek, en vragen naar .. hun ervaringen.. over tal van zaken!
Ja, daar help ik aan mee (naam:…)

5 HET WERKGEVERS PUNT
We hebben het al eens gedaan, wat ontzettend leerzaam en prettig was. Een bezoek aan een werkgevers punt! Met een kleine delegatie gaan we weer eens op bezoek, om actief bij te praten over de allernieuwste ontwikkelingen.

6 ‘GOUDEN VOORBEELDEN’
Het was een leuke ontboezeming, tijdens de regionale werktafel. Bij het ministerie bestaat een schat aan geslaagde voorbeeldprojecten. Van elders in het land. We organiseren een digitaal of fysiek werkbezoek, aan een voorbeeldproject naar keuze.
Ja, daar help ik aan mee (naam:…)

7 MIJN IDEE
Dit is uw kans, om een kleine innovatie in te voeren. Om datgene van de grond te krijgen wat wellicht al een tijdje in het achterhoofd zit. Over job coaching nieuwe stijl wellicht of een intensievere samenwerking. Alles is mogelijk, via de Fantastische Lijnen!
Ja, daar help ik aan mee (naam:…) & en dit is mijn idee…

Eelco & Paul